HOORN - ProRail is in samenwerking met de gemeente Hoorn gestart met een aantal belangrijke aanpassingen aan het spoor. ProRail bouwt op een nieuwe locatie een nieuw onderstation en legt een nieuw kabeltracé aan. Door de verplaatsing van het onderstation komt ruimte vrij voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. ProRail zorgt met het nieuwe onderstation voor voldoende stroom voor langere en nieuwere treinen in de toekomst.

In een onderstation wordt de stroom van de netbeheerder geschikt gemaakt voor het treinverkeer. ProRail bouwt een nieuw onderstation zodat er in de toekomst voldoende stroom is om langere en nieuwere treinen te laten rijden. Het oude onderstation kan dit vermogen niet leveren.

Samenwerking gemeente en ProRail
Het huidige onderstation is gelegen op de parkeerplaats van de Albert Heijn in het stationsgebied. Om de ontwikkeling van de Poort van Hoorn in het stationsgebied mogelijk te maken, moet het onderstation op die locatie verdwijnen. ProRail en de gemeente Hoorn hebben daarom de samenwerking gezocht en afgesproken om de verzwaring en verplaatsing van het onderstation samen te laten vallen. De combinatie van verplaatsing en verzwaring zorgt voor een besparing van ongeveer 1 miljoen euro voor de gemeente. Het nieuwe onderstation wordt gebouwd naast het spoor en ten oosten van de overweg Keern.

Planning
ProRail start 8 juni met de voorbereidende werkzaamheden. Eind juni start de bouw en er wordt gewerkt tot eind november. ProRail verwacht het nieuwe onderstation in december 2023 in gebruik te kunnen nemen.

Omdat de werkzaamheden later zijn gestart dan de oorspronkelijke planning, ligt er al enige tijd een buis in de Draafsingel. Deze wordt half juni verwijderd. De buis wordt dan in het boorgat getrokken dat ProRail onder de grond maakt vanaf de nieuwe locatie van het onderstation tot aan de Spoorsingel. In deze buis komt de nieuwe elektriciteitskabel.

ProRail heeft de omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden. Zij kunnen met vragen contact opnemen via:

www.prorail.nl/contact

Het treinverkeer wordt niet gehinderd door de werkzaamheden.