HOORN - De aanbesteding van de restauratie en verbouwing van het Westfries Museum in Hoorn gaat deze maand van start. Dit betekent dat marktpartijen zich kunnen inschrijven voor de restauratie en de verbouwing van het Westfries Museum.


In het voorjaar van 2024 beslist de raad over de definitieve toekenning van de financiën en de keuze voor de marktpartij.

Eerder dit jaar werd bekend dat het project van de vernieuwing van het Westfries Museum vertraging opliep. De gemeente en Stichting Monumentenbezit – gedeeltelijk eigenaar van het monumentale complex – hadden meer tijd nodig om samen tot een gedetailleerde uitwerking van de bouwplannen te komen. Elke ingreep vroeg zorgvuldige afweging. Het museumcomplex uit 1673 is uniek monumentaal erfgoed, van de gevel tot het interieur. Inmiddels heeft Monumentenbezit ingestemd met het uitgewerkte ontwerp.

Geen aantrekkelijk alternatief

In de afgelopen maanden heeft de gemeente ook onderzoek gedaan naar een alternatief ontwerp, met een kelder met tentoonstellingsruimte in de tuin van het voormalige pand van de Rozenkruisers. De vraag was of dit goedkoper en sneller gerealiseerd zou kunnen worden. Dit bleek niet zo te zijn. Afgezien van het feit dat het de museale beleving niet ten goede kwam, was het plan 1,8 miljoen duurder en zou het ook meer tijd kosten om het te realiseren.

Start aanbesteding

Nu gemeente Hoorn en Monumentenbezit overeenstemming hebben bereikt op het ontwerp, start de aanbesteding met het planontwerp dat de Hoornse gemeenteraad in september 2021 heeft vastgesteld. Na de aanbesteding wordt definitief bekend hoeveel geld er precies nodig is voor de vernieuwing van het museum. Net als andere grote projecten heeft de vernieuwing van het Westfries Museum te maken met kostenstijgingen. De gemeente heeft zich hierop voorbereid. Er is 1,6 miljoen euro extra subsidie binnengehaald en binnen de gemeentelijke begroting is voor grote projecten rekening gehouden met verschillende posten voor stijgende bouwkosten.

Planning

In het voorjaar van 2024 beslist de raad over de definitieve toekenning van de financiën. De start van de werkzaamheden is beoogd voor de zomer 2024. Volgens de planning kan vervolgens medio 2026 de heropening van een toekomstbestendig Westfries Museum plaatsvinden.