HOORN - De aanbesteding voor het strandpaviljoen op het Hoornse stadsstrand is gestart. Ondernemers die een strandpaviljoen op het toekomstige stadsstrand willen realiseren, vinden alle benodigde informatie op TenderNed, het aanbestedingsplatform van de overheid. Aanmelden kan tot 8 november 2022.

Locaties horeca op het stadsstrand

Het strandpaviljoen ligt ter hoogte van de Galgenbocht op een mooie plek direct aan de zandstrook en vlakbij de strekdam met de zwemsteiger. Het strandpaviljoen met terras heeft uitzicht op de binnenstad en op het Markermeer. Het is het gehele jaar geopend. Nachthoreca is uitgesloten. Halverwege het stadsstrand komt een kleinere horecagelegenheid, een kiosk of foodtruck. Deze staat vlakbij de uitkijkheuvel. Zie voor de locaties van de horeca ook de plattegrond van het stadsstrand: www.hoorn.nl/plattegrond-stadsstrand.

Aparte aanbestedingen strandpaviljoen en kiosk/foodtruck

Vele ondernemers hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het realiseren van een strandpaviljoen of kiosk/foodtruck op het stadsstrand. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze horecavoorzieningen apart aan te besteden. Het strandpaviljoen vergt een veel grotere investering dan een kiosk/foodtruck. Door het apart aan te besteden, heeft zowel een kapitaalkrachtige ondernemer als een kleinere ondernemer de mogelijkheid om een horecavoorziening op het stadsstrand te realiseren en exploiteren. De aanbesteding voor de kiosk/foodtruck volgt naar verwachting eind oktober 2022.

Aanbestedingsprocedure strandpaviljoen

Iedereen krijgt de mogelijkheid om in te schrijven met een vooraf omschreven methode. De aanbestedingsprocedure voor het strandpaviljoen bestaat uit twee fasen: een selectiefase en een gunningsfase. In de selectiefase worden vijf ondernemers geselecteerd. Zij maken allen een ontwerp. In de gunningsfase wordt getoetst op ontwerp, duurzaamheid en circulariteit.

Planning strandpaviljoen

Naar verwachting in maart 2023 is de aanbestedingsprocedure voor het strandpaviljoen afgerond. Hierna kan de overeenkomst met de ondernemer worden ondertekend en kan deze beginnen met het vergunningentraject. Vanaf het moment dat het gehele stadsstrand is geopend (zomer 2024), kan ook het strandpaviljoen open.

Planning opening stadsstrand

Naar verwachting kan het eerste deel van het strand, van de schouwburg tot aan de geplande wandelbrug, in de zomer van 2023 worden geopend. Het tweede deel van het strand, van de wandelbrug tot aan de verkeersbrug bij de Galgenbocht, is dan nog nodig voor het veilig aanvoeren van materiaal voor de bruggen. Naar verwachting kan in de zomer van 2024 het gehele strand worden geopend. Kijk voor meer informatie over het stadsstrand op www.hoorn.nl/stadsstrand.