HOORN - Maandag 10 juni bracht staatssecretaris Van Huffelen een bezoek aan Hoorn. Thema van het werkbezoek was het slavernijverleden van Hoorn.

Onderzoek

In 2023 liet de gemeente Hoorn onderzoek doen naar het slavernijverleden van Hoorn en de rol van het toenmalige stadsbestuur. Hieruit bleek dat de bewindshebbers van de stad destijds een grote rol speelden bij onder andere de WIC en de VOC. Het was een periode waarin de stad floreerde, maar ook een periode met zwarte bladzijden.

Educatie en bewustwording en stadsgesprekken

Naar aanleiding van dit onderzoek besloot de gemeenteraad dat de gemeente meer moet doen aan educatie en bewustwording over het Hoornse slavernijverleden. Daarnaast besloot de raad om een raadswerkgroep te starten die zich bezig gaat houden met de voorbereiding van stadsgesprekken over onder andere de onderwerpen discriminatie, racisme, armoede als uitsluiting en het standbeeld van J.P. Coen.

Werkbezoek

De staatssecretaris was benieuwd naar welke stappen de gemeente zet naar aanleiding van het Hoornse onderzoek naar het slavernijverleden. Burgemeester Nieuwenburg lichtte toe dat er samen met het onderwijs en maatschappelijke partners wordt gewerkt aan concrete plannen voor educatie en bewustwording en dat een raadswerkgroep nadenkt over een vervolg van de stadsgesprekken.

Na een rondleiding langs een aantal markante punten in de stad ging de staatssecretaris in gesprek met een aantal inwoners die verschillend kijken naar hoe Hoorn met het slavernijverleden om zou moeten gaan.

Tot slot lichtte de staatssecretaris toe welke stappen de Rijksoverheid zet op dit gebied. Naast de komst van een slavernijmuseum in Amsterdam wordt gewerkt aan de aanpassing van lesmateriaal voor het onderwijs. Ook wordt binnenkort geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de kennis en bewustwording over het Nederlandse slavernijverleden.