HOORN - Er komt een nieuwe speelplek voor jongere kinderen aan de Pakhuisstraat. Deze komt in de plaats van de speelplek op Achter de Vest. De speelplek Achter de Vest wordt verwijderd, omdat daar teveel lood in de grond zit.

In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn veel kinderspeelplaatsen in Westfriesland onderzocht op de aanwezigheid van lood in de bodem. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Gemeenten nemen maatregelen om het directe contact met deze grond voldoende weg te nemen. In Hoorn is bij één speelplek, de speelplek op de locatie Achter de Vest, teveel lood in de bodem aangetroffen.

Verwijderen speelplek Achter de Vest
Wethouder Simon Broersma: ‘We hebben bij de speelplek Achter de Vest meerdere mogelijkheden onderzocht om het directe contact met de grond weg te nemen, zodat jonge kinderen de grond niet in hun mond kunnen stoppen. Bij deze speelplek is afdekken van de speelgrond niet voldoende, omdat ook de omringende grond teveel lood bevat. Het is ook niet mogelijk om de grond af te graven en te vervangen, omdat dit de monumentale bomen in de directe omgeving teveel schaadt. Na overleg met de provincie hebben we moeten concluderen dat behoud van de speelplek op de locatie Achter de Vest niet mogelijk is. De speelplek wordt binnenkort verwijderd, en de plek wordt ingezaaid met gras.’

Nieuwe speelplek Pakhuisstraat
Wethouder Simon Broersma: ‘Om het aantal speelplekken in de stad op peil te houden, hebben we ervoor gekozen om dichtbij de oude locatie een nieuwe speelplek voor jonge kinderen te maken. Deze komt aan de Pakhuisstraat, in het park schuin achter Jolanda’s Bloemenbinderij. De speelplek komt deels op de plek waar nu een bloemenperk ligt. Ter vervanging hiervan, komt er een brede strook bloemen tussen de straat/het wandelpad en de speeltuin.‘

Onderzoek en vervolg
De provincie heeft ook de grond bij de nieuwe speelplek onderzocht. Hier is een beperkte hoeveelheid lood gevonden. De speeltuin krijgt daarom een kunststofondergrond. De gemeente laat voor de nieuwe speelplek drie ontwerpen maken met verschillende speeltoestellen. In het najaar worden buurtkinderen en ouders uitgenodigd om te stemmen op het ontwerp dat zij het leukste vinden.