HOORN - De gemeenteraad heeft de nieuwe plannen voor de turborotonde goedgekeurd. Omdat de wegen tussen de turborotonde en het Keern verbreed worden van 2 naar 3 stroken, moet de maximale snelheid hier omlaag van 70 km/u naar 50 km/u. Zowel de turborotonde als de rotonde bij de A7 verandert in een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. De gemeente Hoorn verwacht na de zomer van 2021 te kunnen starten met de wegwerkzaamheden.

Rotondes worden kruising
De turborotonde is een knelpunt in de doorstroming van het verkeer op de Provincialeweg. Omdat het steeds drukker wordt op de wegen in Hoorn, is het ontwerp aangepast om te zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Van alle onderzochte mogelijkheden is de gelijkvloerse kruising met verkeerslichten de enige haalbare oplossing om doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren. Dit geldt voor de turborotonde en ook voor de rotonde bij de A7. In de nieuwe situatie krijgt de Provincialeweg tussen de rotonde bij de A7 en het kruispunt Provincialeweg/Keern in beide rijrichtingen drie rijstroken.

Aanpassing middenberm
Doordat de middenberm wordt aangepast, is er voldoende ruimte voor de extra rijstroken. De middenberm wordt verhoogd. Daarbij is nagedacht over het behoud van de leefbaarheid en de natuur. De plannen hebben geen gevolgen voor de groene entree van de stad. Aan beide zijden van de Provincialeweg zal een bomenrij komen.

Vervanging rotonde stadzijde A7 en nieuwe weg Missiehuis
Gelijktijdig met het vervangen van de turborotonde wordt ook de rotonde aan de stadzijde van de A7 vervangen door een kruising met verkeerslichten. De rotonde aan de andere zijde van de A7 blijft zoals die nu is. Het eerdere besluit om de doorsteek van de Blauwe Berg naar de Provincialeweg langs het Westfries Archief te sluiten blijft staan. Dit betekent dat er een nieuwe weg wordt gemaakt langs het terrein van het Missiehuis naar de Westfriese Parkweg. Deze weg wordt aangelegd bij de herontwikkeling van het Missiehuis.

Het bijbehorende verkeersbesluit wordt via de Staatscourant bekend gemaakt.