ZWAAG - Sloop van de leegstaande gevangenis in Zwaag is volgens de gemeente Hoorn de beste oplossing om verloedering van het pand te voorkomen. Dat staat in antwoorden op raadsvragen van de VVD en Fractie Tonnaer.

Het gebouw staat al sinds oktober 2018 leeg, en sinds die tijd is er discussie over een nieuwe inrichting voor het pand. De Hoornse partijen voelen er veel voor om er sociale woningen te creëren, maar dit is volgens het college van Burgemeester en Wethouders nu nog niet mogelijk omdat er een bestemming 'penitentiaire inrichting' op zit.

In de antwoorden valt te lezen: "Omdat er geen spookgebouw mag ontstaan, en wij een duurzame oplossing willen die recht doet aan de ontwikkeling van de gemeente, is er wat ons betreft maar één oplossing: sloop van het gebouw, zo spoedig mogelijk, om verloedering te voorkomen."

3,5 jaar wachten met sloop?
Alleen kan dat waarschijnlijk pas over 3.5 jaar, als de bestemming afloopt. De gemeente zegt overeenstemming te hebben met het Rijksvastgoedbedrijf, en dat er nu wordt gewerkt aan een definitieve overeenkomst.

In 2018 is er contact geweest tussen burgemeester Jan Nieuwenburg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Maar nadat de burgemeester aangaf dat de locatie niet geschikt was en de bestemming het niet toeliet om vluchtelingen te huisvesten is het nooit tot een aanvraag gekomen.

Gevangenis is ook een mogelijkheid
De gevangenis moest in 2018 sluiten omdat er een overschot aan cellen was, maar nu er weer behoefte is aan extra capaciteit ligt er volgens het college wel een mogelijkheid om het pand weer in gebruik te nemen. "Voor zover bij ons bekend zijn er door de Ministers (nog) geen conclusies verbonden aan deze raming. Overigens kan de Dienst Justitiële Inrichtingen altijd beslissen om het gebouw opnieuw van het Rijksvastgoedbedrijf te huren en weer met gedetineerden te betrekken. Hiervoor is geen toestemming van de gemeente Hoorn nodig."