HOORN - Vandaag gaf wethouder Bennis het startsein voor het begin van de werkzaamheden aan het oostelijk deel van het wijkpark in Bangert en Oosterpolder. WerkSaam, Vonk, Engberts Hoveniers, de bewoners en gemeente, slaan de handen ineen om het park aan te leggen. In het park gaan jongeren van WerkSaam om meedoen in het arbeidsproces en is het tegelijkertijd een plek voor de scholieren van Vonk. Zij gaan hier de theorie uit de schoolboeken in de praktijk brengen.


Samenwerking

Begin 2022 vroeg WerkSaam de gemeente om een werklocatie in de buitenruimte voor jongeren. Het doel van deze samenwerking is om iedereen mee te laten doen in het arbeidsproces. Uit de gesprekken bleek dat er een mooie combinatie te maken is met de ontwikkeling van het park in Bangert en Oosterpolder. Uiteindelijk is hier gekozen voor het oostelijke deel van het park Banger en Oosterpolder omdat hier al een start gemaakt was door het planten van 72 bomen en het maaien van een pad.

Vandaag zijn er door alle partijen bijenkasten opgehangen. Wethouder Bennis: ‘De bij staat symbool voor samenwerken, ijver en organiseren. Al deze kenmerken zien we terug in de samenwerking. Ik ben enorm blij hier samen met verschillende partijen te werken aan een mooi stukje Hoorn.’ De bijenkasten zijn bevestigd aan de bouwkeet van WerkSaam en zijn een geschenk van De Specht Nestkasten uit Blokker. Het collectief gaat zorgen voor meer biodiversiteit in het park en wil zoveel mogelijk zorgen voor hergebruik van materialen. De medewerkers van WerkSaam starten met het planten van de voorjaarsbollen.

Ontwerp

In de tussentijd worden plannen uitgewerkt voor het definitieve ontwerp van het park. Deze zullen later dit jaar aan het college worden voorgelegd. Het park moet voor de bewoners van Bangert en Oosterpolder een fijne plek worden, waar zij zich kunnen vermaken. Eentje die bijdraagt aan de verschillende soorten planten en dieren in een gebied en een natuurlijke buffer vormt tussen de woningen en de autoweg.

Alle partijen, waaronder het Bewonersoverleg Banger en Oosterpolder, hebben ideeën ingebracht om te komen tot een schetsontwerp voor het park. Op 21 september is een schets van het nieuwe park gepresenteerd aan de bewoners. Gemaakt op basis van hun eigen wensen en ideeën. De voorlopige plannen zijn positief ontvangen. Dennis Verhoeven, bedrijfsleider Arbeid bij WerkSaam: “we zijn ontzettend blij dat het park ontwikkeld wordt met betrokkenheid en aandacht voor zowel bewoners, voor mensen met ‘onbekend en ongekend talent’, voor scholieren en last but not least voor de natuur.”

Bewoners kunnen via Wijkzaken@hoorn.nl aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen.