HOORN - De Rijksoverheid wil gemeente Hoorn 40,3 miljoen euro geven voor het verbeteren van auto- en fietswegen rondom de binnenstad en het station van Hoorn. De gemeente krijgt deze subsidie om de stad bereikbaar te houden als er in dit gebied straks zo'n 6.000 woningen extra worden gebouwd.


De toekenning van de subsidie volgt op een aanvraag aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Gemeente Hoorn maakt deel uit van de aanpak Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Rijksoverheid. Het subsidiegeld is vooral bedoeld voor een nieuwe toegangsweg naar binnenstad voor gemotoriseerd verkeer onder het spoor door, voor een fiets- en voetgangerstunnel onder de Provinciale weg door en voor het aanpassen van het Keern tot een fiets- en wandelstraat, waar auto's te gast zijn. De projectpartners van de Poort van Hoorn NS en ProRail onderschrijven de subsidieaanvraag. Zij vinden het belangrijk dat er een veilige weg komt voor fietsers over het spoor en naar het station.

Onderzoek naar toegangsweg loopt

Momenteel onderzoekt de gemeente hoe de toegangsweg en tunnel eruit kunnen zien. In de eerste helft van 2023 is dit onderzoek klaar en kunnen college en raad een besluit nemen. Als de raad instemt met de plannen, dan kan met het geld van het Rijk een groot deel van de kosten betaald worden.

Ontwikkeling Poort van Hoorn prioriteit

De bouw van de woningen in de Poort van Hoorn is topprioriteit van de gemeente Hoorn. Dat geldt ook voor het ontvlechten van het huidige auto- en fietsverkeer over het Keern-Zuid. Een aanzienlijke co-financiering voor de nieuwe toegangsweg is daarbij een belangrijke voorwaarde. Wethouder René Assendelft is dan ook erg blij met de toezegging van het Rijk: "Als er straks zoveel meer mensen wonen in Hoorn, wordt het drukker op de wegen in de stad. We willen als gemeente dat onze inwoners zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen van en naar de binnenstad en het station - het stadshart. Met deze subsidie kunnen we echt een goede verbetering maken van de infrastructuur."

Versnellen woningbouw

Voorwaarde aan de subsidie is dat het bijdraagt aan de versnelling van de woningbouwopgave. Poort van Hoorn-wethouder Axel Boomgaars : "Dankzij deze bijdrage kunnen we volle kracht door met de woningen en voorzieningen die we rond het station willen realiseren. De vraag om betaalbare woningen voor jongeren en startende gezinnen is nog steeds torenhoog. Deze subsidie maakt dat de bereikbaarheid goed geregeld blijft en we dus tempo houden buiten het regelen van een prettige woon- en verblijfplek voor de mensen in Hoorn."