HOORN - De restauratie van de toren van de Oosterkerk is begonnen. De toren staat in de steigers voor inspectie en na de bouwvak starten de werkzaamheden.

De restauratie van de toren loopt gelijk met de restauratie van het kerkgebouw. Van het kerkgebouw wordt een deel van de westgevel gerestaureerd. Ook de ornamenten in de voorgevel worden opgeknapt. In het interieur van de kerk wordt momenteel de gehele pleisterlaag op de muren vervangen.

In de zomer van 2019 weer als nieuw
De stichting Oosterkerk, gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland, fondsen, bedrijfsleven en particulieren hebben de restauratie mogelijk gemaakt. Door de krappe arbeidsmarkt in de bouwsector en de stijgende bouwkosten zijn de werkzaamheden een jaar later dan gepland gestart. Het is de bedoeling dat de gehele restauratie in de zomer van 2019 is afgerond.