HOORN - RentTourBuy stopt met het uitbaten van het toeristisch informatiepunt in de haven van Hoorn. Dat zijn RentTourBuy en de gemeente Hoorn samen overeengekomen. Het toeristisch informatiepunt sluit per direct. Het college gaat begin 2024 met de raad in gesprek over de toekomstige invulling voor de voormalige viskiosk.

Na een intensief aanbestedingstraject kreeg RentTourBuy (RTB) in 2021 van de gemeente Hoorn de opdracht om een toeristisch informatiepunt in de voormalige viskiosk in de haven uit te baten. In de loop van tijd ontstonden er echter meningsverschillen tussen de gemeente en RTB.

Mediation

Begin 2023 liepen de gesprekken tussen beide partijen vast, waarna zij samen besloten een mediationtraject op te starten. Na intensieve gesprekken zijn de gemeente en RTB tot de conclusie gekomen dat de meningsverschillen over de uitvoering van de concessieopdracht te groot zijn en dat het beter is om te stoppen. De partijen hebben een vaststellingsovereenkomst getekend en de concessieovereenkomst beëindigd.

Vervolg

Op korte termijn kan de gemeente Hoorn weer zelf over het pand beschikken. Voordat het pand een nieuwe invulling krijgt, gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste invulling. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zijn.