HOORN - Op dinsdag 10 maart bespreekt de algemene raadscommissie van Hoorn een voorstel om alsnog De Haai op het Visserseiland te kopen. Ook buigt de raadscommissie zich over een aantal wijzigingen in de toeristenbelasting.

De Haai
De raad gaf het college van B en W in mei 2019 de opdracht om zijn best te doen om gebouw De Haai op het Visserseiland te kopen. Het college van B en W had eerder gesprekken met de eigenaar gevoerd, maar vond de vraagprijs van 389.000 euro te hoog. Uiteindelijk zijn partijen in 2019 in principe tot overeenstemming gekomen over een koopsom van 275.000 euro. De exploitatie van het gebouw kost de gemeente jaarlijks 28.000 euro. Het is nu aan de raad om al of niet akkoord te gaan met de koop.

Wijziging toeristenbelasting
In 2019 werd in Hoorn de toeristenbelasting ingevoerd. Kort na de invoering werd al besloten om voor boten of schepen die kortstondig in Hoorn verblijven, of Hoorn als opstap gebruiken (w.o. watertaxi, pendeldienst en chartervaart met Hoorn als thuishaven) te ontzien. Op basis van de evaluatie van de toeristenbelasting stelt het college nu nog een aantal wijzigingen voor. Zo is het voorstel om hetzelfde tarief van €1,75 te hanteren voor een verblijf aan boord van een boot in een haven en verblijf op een camperplaats. Dit was € 2,- watertoeristenbelasting en € 1,25 voor een camperplaats. Daarnaast stelt het college voor om de tarieven in 2020 niet trendmatig te verhogen. Het tarief voor een nachtverblijf in een hotel of bed and breakfast blijft dan dus € 2,50. Dit betekent wel dat de gemeente € 61.000 minder inkomsten heeft.

Raadscommissie en raad
Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissie. Op basis van deze discussie wordt bepaald of het voorstel rijp is voor besluitvorming. Zo ja, dan bepaalt de raadscommissie of het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering gaat, of dat het stuk tijdens de raadvergadering wordt besproken. Bijvoorbeeld als fracties een motie of een amendement willen indienen.

In principe neemt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 24 maart 2020 een besluit over voorstellen voor de aankoop van De Haai en de wijziging van de toeristenbelasting. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is ook live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad.