HOORN - De gemeenteraad van Hoorn wil dat het college komt met een voorstel voor een fietsdoorsteek tussen de Klagerstuin en de Oostergouw.


Op initiatief van Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66 en De Realistische Partij besloot de Hoornse gemeenteraad dat er een voorstel uitgewerkt moet worden voor een fietsverbinding tussen de Klagerstuin en de Oostergouw. Hierin moeten 3 scenario’s uitgewerkt worden: een goedkope, een middel dure en een dure variant. Ook moet er een risicoanalyse komen om tot een veilige spoorwegovergang te komen.

Alle raadsfracties stemden in met dit voorstel.