HOORN - De Hoornse raad heeft toch besloten om de vier verbindingen van de Grote Waal met het stadsstrand in één keer aanleggen. De verbindingen worden dus niet gefaseerd aangelegd. De raad trekt nu ruim 1 miljoen euro uit om deze verbindingen aan te leggen.

De gemeente heeft het aanleggen van verbindingen van de wijk Grote Waal met het stadsstrand als prioriteit gesteld. In 2017 besloot de raad hiervoor 400.000 beschikbaar te stellen. Dat blijkt nu niet genoeg. Dat komt onder andere doordat de kosten van aannemers en materiaal zijn gestegen.

Omdat het financiële beeld eerder dit jaar minder positief was, stelde het college voor om nu 160.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee verbindingen. De andere twee verbindingen zouden dan later aangelegd kunnen worden.

Begin juni werd echter duidelijk dat de gemeente Hoorn de komende jaren extra geld vanuit het Rijk krijgt. Daarom diende de ChristenUnie met een groot aantal andere partijen in de raad een voorstel in om nu toch alle vier de verbindingen aan te leggen. Volgens de partijen is het voor de veiligheid van de weggebruikers beter als de verbindingen vanuit de Grote Waal in één keer worden aangelegd, Ook bespaart het kosten om de verbindingen in één keer aan te leggen.

Een grote meerderheid van de raad stemde in met het voorstel. Alleen CDA Hoorn stemde tegen. De partij is niet tegen de aanleg van de verbindingen, maar kon zich niet helemaal vinden in de manier waarop dit financieel gedekt wordt.