HOORN - De Hoornse raad wil snel een voorstel over de toekomst van de reclamebelasting. Het voorstel was al meerdere keren uitgesteld. Ondanks eerdere toezeggingen van wethouder Arthur Helling bleek op dinsdag 21 september dat het voorstel opnieuw is vertraagd tot december 2021. Dat schoot bij veel raadsfracties in het verkeerde keelgat.

In 2009 werd de reclamebelasting in Hoorn ingevoerd, mede op verzoek van ondernemers. Het Lokaal Ondernemers Fonds stelt jaarlijks een plan voor gezamenlijke uitgaven en activiteiten. Voorbeelden zijn het onderhoud en de beveiliging op bedrijventerreinen, de feestverlichting en hanging baskets in de binnenstad en evenementen. Op basis van het jaarplan worden jaarlijks de tarieven per deelgebied bepaald. Ondernemers betalen dit tarief per m2 reclame-uitingen aan de gemeente, die dat geld vervolgens weer overdraagt aan het Lokaal Ondernemers Fonds.

De afspraken over de reclamebelasting (het convenant Stimulering Economie Hoorn) hadden een looptijd van 12 jaar (tot en met 31 december 2020). Vóór die tijd zouden de afspraken geëvalueerd worden en zou de raad een besluit nemen over de toekomst van de reclamebelasting. In december 2020 lag er echter geen raadsvoorstel en werd besloten dat 2021 een overgangsjaar zou worden. De toezegging was dat de raad vóór de zomer 2021 een voorstel zou krijgen. Dit werd vanwege capaciteitsproblemen in de organisatie niet gehaald. Er volgde een toezegging dat het na de zomer zou komen. Nu bleek uit de termijnagenda dat dit voorstel pas in december 2021 voorgelegd zou worden aan de raad, terwijl de nieuwe afspraken al per 2022 in zouden moeten gaan. Dit opnieuw vanwege aanhoudende capaciteitsproblemen. Dat schoot bij veel raadsfracties in het verkeerde keelgat.

De fracties van PvdA, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk en Fractie Koekkoek dienden een motie van afkeuring in over het niet nakomen van de afspraken. De Realistische Partij diende een motie in om de afspraken met de ondernemers (het convenant) uiterlijk 31 december 2021 te beëindigen. Na excuses van de wethouder over de gang van zaken en de communicatie richting de raad en de belofte dat hij er alles aan zou doen om eerder met een voorstel naar de raad te komen, werd de motie van afkeuring omgezet naar een motie van treurnis. Deze kreeg steun van ÉénHoorn, CDA Hoorn, Hoorn Lokaal, ChristenUnie en Fractie De Meij. Tegen de motie stemden de VVD, D66, Fractie Tonnaer, GroenLinks en Sociaal Hoorn. Daarmee wordt de motie met 16 stemmen voor en 18 stemmen tegen niet aangenomen. Na toezeggingen van de wethouder om de afspraken met ondernemers op uiterlijk 31 december 2021 te beëindigen trok De Realistische Partij zijn motie in. Wethouder Helling laat zo snel mogelijk per brief weten wanneer de raad het voorstel kan verwachten.