HOORN - De gemeenteraad van Hoorn wil dat de gemeente uitgebreid verkeerskundig onderzoek gaat doen naar de situatie op De Strip en de kruisende dorpslinten.

De fractie van CDA diende samen met D66, VOCHoorn, ChristenUnie, VVD, Fractie Tonnaer, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal, De Realistische Partij, Sociaal Hoorn en PvdA een motie in om verkeerskundig onderzoek naar De Strip, de kruisende dorpslinten en de directe omgeving. Volgens de partijen hebben de linten momenteel veel sluipverkeer te verwerken. En omdat de wijk Bangert en Oosterpolder en ook het aangrenzende bedrijventerrein Zevenhuis verder uitbreidt, verwachten zij dat de verkeerdruk in de wijk nog meer gaat toenemen. Om deze groeiende verkeersstroom de komende jaren te kunnen blijven verwerken is volgens hen een oplossing noodzakelijk.

Wethouder Bashara was positief over de motie, maar legde uit dat hij wel eerst op zoek moet naar budget voor het onderzoek. Hij zegde toe de raad hierover te informeren.