HOORN - De raad vraagt het college om geen tijdelijke aansluiting op de fietstunnel tussen de Bangert en Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis te realiseren.
Dat besloot de Hoornse raad op dinsdag 12 november.
De raad wil dat het college in overleg met de buurt Bangert en Oosterpolder een definitieve aansluiting op de fietstunnel te ontwerpen en dit in een voorstel voor te leggen aan de raad.


In antwoord op raadsvragen liet het college begin november weten dat de definitieve aansluiting op de fietstunnel is vertraagd.
Volgens wethouder Marjon van der Ven met ongeveer 1,5 tot 2 jaar.
Ondertussen wordt in april 2020 op bedrijventerrein Zevenhuis een Multi Traffic Point geopend met diverse horecagelegenheden, zoals KFC, McDonalds en Febo.
Als de tunnel onder de Westfrisiaweg niet wordt aangesloten, dan is een omweg via de Rijweg het enige alternatief voor fietsers die vanuit Hoorn hierheen willen komen.
Daarom overwoog het college om een tijdelijke aansluiting te realiseren.

De Fractie Tonnaer diende met VVD, CDA, GroenLinks, Sociaal Hoorn, DRP, ChristenUnie, PvdA en Hoorn Lokaal een motie in met de vraag aan het college om geen tijdelijke aansluiting te realiseren, maar om in overleg met omwonenden een definitief traject en aansluiting op de fietstunnel te ontwerpen.
Volgens de partijen is een tijdelijke fietstunnel niet urgent.
Wethouder Van der Ven vroeg de raad om de motie aan te houden tot december, als er meer bekend is over aansluiting van de tunnel vanaf Zevenhuis.
Na toelichting van de wethouder over o.a. het belang van de verkeersveiligheid van de tijdelijke aansluiting trokken GroenLinks en de ChristenUnie hun steun in.
Uiteindelijk werd de motie met de vraag aan het college om geen tijdelijke aansluiting op de fietstunnel aan te leggen aangenomen met tegenstemmen van D66, VOCHoorn, ChristenUnie, HOP, GroenLinks, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek.