HOORN - Op dinsdag 14 mei 2024 heeft de raad unaniem ingestemd met een voorstel om het groen in het Julianapark te beschermen. Ook heeft de raad unaniem ingestemd met regionaal beleid om psychisch kwetsbare inwoners te ondersteunen.

Groene Toekomst Julianapark

Naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat in juni 2023 werd ingediend, werd de gemeente opgeroepen om het groen in het Julianapark te beschermen en waar nodig uit te breiden. Het college heeft gehoor gegeven aan dit initiatief en kwam met een voorstel. De raad heeft hiermee unaniem ingestemd.

Ondersteuning psychisch kwetsbare inwoners

Alle Westfriese gemeentes werken samen om psychisch kwetsbare inwoners de nodige hulp te bieden. Beleid voor deze doelgroep is gebundeld in een zogenoemde Toekomstvisie. De Hoornse raad heeft unaniem ingestemd met deze visie.

De raad heeft ook een amendement, ingediend door Fractie Tonnaer, ChristenUnie, CDA Hoorn, HOE?! en VVD Hoorn, unaniem aangenomen. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat de eigen bijdrage wordt geïnd op basis van draagkracht en voorzieningen van cliënten. Met dit amendement wordt geregeld dat deze nieuwe regeling wordt gemonitord en geëvalueerd. Eind 2025 moet blijken wat het gevolg is van deze regeling voor cliënten. De indieners van het amendement willen met name weten of cliënten niet ook met geldzorgen kampen.

Overige onderwerpen: prikkelarm wonen, beleid voor meer beweging en educatie en geld voor knarrenhof

De raad heeft ook ingestemd met onderzoek naar een locatie voor prikkelarm wonen tussen de A7 en het Leekerpad. Er wordt dus onderzocht of mensen, die weinig drukte kunnen verdragen, daar prettig kunnen wonen. Ook heeft de raad ingestemd met beleid om meer inwoners te stimuleren vaker te sporten en bewegen. Tot slot heeft de raad ingestemd met de Lokale Educatieve Agenda en is er extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een knarrenhof aan de Dovenetel 78 in Zwaag. In zo’n hofje worden woningen gebouwd voor 45-plussers.

Wilde motie: praktijkruimte voor huisartsen

Een wilde motie van CDA Hoorn, D66, GroenLinks en de ChristenUnie kon ook rekenen op een meerderheid. Hiermee wordt het college opgeroepen om huisartsen die zoeken naar praktijkruimte te helpen. Huisartsen hebben moeite met het vinden van een geschikte ruimte door hoge huurprijzen. Met deze motie wordt onder andere gevraagd of het college bij nieuwbouwplannen rekening houdt met het aanbieden van betaalbare praktijkruimtes.