HOORN - De gemeente Hoorn draagt maximaal 25.000 euro bij aan een breed gedragen oplossing voor de overlast die omwonenden van het keerspoor in de Kersenboogerd ervaren.
Het keerspoor bij station Kersenboogerd is al langere tijd onderwerp van discussie. Bewoners van de Plevier ervaren overlast van treinen en NS-personeel op het Keerspoor en hebben de gemeente verzocht met NS en ProRail te bemiddelen over mogelijke oplossingen.


Amendement: 25.000 euro voor maatwerkoplossing
Het college stelde de raad voor om maximaal 225.000 euro vrij te maken voor een zichtscherm of alternatieve maatwerkoplossingen, maar de raad vond dit teveel geld. De fracties van GroenLinks, Sociaal Hoorn, ChristenUnie en de Hoornse Onafhankelijke Partij dienden een amendement in om in plaats daarvan maximaal 25.000 bij te dragen, op voorwaarde dat NS minimaal hetzelfde bedrag voor haar rekening neemt. Bewoners zouden dan zelf, na overleg met elkaar, met een zeer breed gedragen voorstel moeten komen, waar wel en waar geen zicht beperkende maatregelen komen en wat die maatregelen dan inhouden. Deze maatregelen zouden nadrukkelijk geen eigendom van de gemeente worden.

Amendement aangenomen
De VVD en De Realistische Partij (DRP) konden zich niet in dit amendement vinden, omdat het amendement geen oplossing zou bieden. Een deel van de bewoners vraagt om geluidswerende maatregelen, niet om zicht beperkende maatregelen. Het amendement zou dan dus geen oplossing zijn voor het probleem van een deel van de bewoners. Zicht beperkende maatregelen is volgens voorstanders van het amendement dus het maximale wat de gemeente kan doen. Hiermee wil de raad het dossier ook afsluiten.

Met uitzondering van VVD en De Realistische Partij steunden alle raadsfracties het amendement en het geamendeerde besluit. Wethouder Bashara benadrukte dat het nu aan bewoners zelf is om samen tot een plan te komen.