HOORN - Op 16 juni besloot de gemeenteraad het burgerinitiatief over de Groene Toekomst voor het Julianapark unaniem te steunen. Ook heeft de raad de regionale urgentieverordening voor sociale huurwoningen en een wilde motie aangenomen.

Burgerinitiatief Groene Toekomst Julianapark

Belangengroepen en inwoners hebben een burgerinitiatief ingediend om het gras en bomen te beschermen tegen ontwikkelingen die ten koste gaan van het groen. De raad heeft dit burgerinitiatief unaniem gesteund. Wethouder Dick Bennis heeft toegezegd dat de vijf vragen uit het burgerinitiatief na de zomer worden beantwoord.

In de commissievergadering van dinsdag 20 juni wordt er gesproken over de mogelijke locatie voor het nieuwe skatepark in het Julianapark. Een amendement om nieuwe ontwikkelingen in het Julianapark tijdelijk te stoppen is niet aangenomen.

Regionale urgentieverordening aangenomen

Een urgentieverordening voor de regio Westfriesland is aangenomen met een wijziging van het beleid op verzoek van de Hoornse raad. Op grond van dit beleid wordt bepaald wie urgentie krijgt voor een sociale huurwoning. De raad heeft gevraagd om maatwerk toe te passen zodat kinderen niet op straat komen te staan na een scheiding.

Bestemmingsplan De Vrijheid gewijzigd: 133 nieuwe appartementen

Voor de percelen Holenweg 6, 8 en 10 is een woningbouwplan ontwikkeld dat bestaat uit 133 appartementen. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd zodat het plan gerealiseerd kan worden.

Wilde motie over verduurzaming van erfgoed aangenomen

De PvdA diende een wilde motie in om het college te laten onderzoeken hoe historische panden beter en sneller verduurzaamd kunnen worden. Deze motie werd gesteund door een meerderheid en is dus aangenomen.

Overige onderwerpen

Diverse fracties hebben vragen gesteld aan de wethouder over de aanstelling van de nieuwe kwartiermaker van het Westfries Museum. Deze is aangesteld voor het opzetten van een tijdelijk project. Wethouder Axel Boomgaars heeft de vragen beantwoord.