HOORN - Op dinsdag 12 maart 2024 heeft de gemeenteraad vijf unanieme besluiten genomen. Het nieuwe plan voor het scheiden en verzamelen van afval in de binnenstad is unaniem aangenomen. Ook zijn alle raadsfracties akkoord gegaan met het plan om inwoners aan het fietsen te krijgen en met de voorwaarden voor een bomenfonds.

Ontwikkelingen binnenstad

Door nieuwe regelgeving moet de gemeente op een andere manier afval verzamelen. Zo moet ieder huishouden groente-, fruit-, en tuinafval gescheiden kunnen weggooien. Daarnaast moeten gemeentes bepalen hoe PBD-afval (plastic, blik en drinkverpakkingen) wordt gescheiden. Het college heeft onder andere voorgesteld om ondergrondse containers te plaatsen om verschillende soorten vuil te verzamelen. De raad heeft unaniem ingestemd met de plannen.

De raad heeft ook groen licht gegeven aan de ambtelijke organisatie om in 2024 verder te gaan met de marketingstrategie. Deze strategie moet de stad aantrekkelijker maken voor bezoekers. Het college wil dit jaar nog een website met evenementenkalender ontwikkelen en de toeristische voetgangersbewegwijzering vernieuwen in de binnenstad.

Actieplan Fiets

Het aantal inwoners van de gemeente stijgt. Het wordt daardoor drukker op de weg. Met 'Actieplan Fiets' wil de gemeente het voor inwoners aantrekkelijker maken om vaker de fiets te pakken. De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. In het voorstel vindt nog een aanpassing plaats. Door een unaniem aangenomen amendement, ingediend door Fractie Tonnaer en GroenLinks, is namelijk bepaald dat een onderzoek naar een nieuwe fietsverbinding aan de oostzijde van de Zwaagmergouw uit het Actieplan Fiets wordt geschrapt. Jaren gelden lag dit plan al eens voor, maar omwonenden waren niet positief. De raad heeft bepaald dat deze optie niet alsnog wordt onderzocht.

Een motie van D66 kon ook rekenen op een ruime meerderheid. Met deze motie heeft de wethouder het verzoek gekregen om in gesprekken met middelbare scholen aandacht te schenken aan fietsveiligheid.

Instellen van bomenfonds

De raad heeft unaniem ingestemd met de voorwaarden voor een bomenfonds. Met het geld in dit fonds wordt het aantal bomen in de gemeente behouden en aangevuld.

Deelname Nationale Zaaidag 2025 om bijenpopulatie te helpen

Door een unaniem aangenomen motie van Hart van Hoorn is het college opgeroepen om actief deel te nemen aan de Nationale Zaaidag in 2025. Andere fracties gaven aan ook graag hun steentje bij te willen dragen. Door het planten van zaadjes groeien er bloemen en meer bloemen betekent meer bijen. Door dit initiatief wordt de bijenpopulatie dus een handje geholpen.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via: Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 12 maart 2024 20:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).