HOORN - Op dinsdag 20 oktober 2020 stemde de Hoornse raad unaniem in met de Woonvisie 2020-2025. Met de visie geeft de gemeenteraad richting aan de ontwikkeling van Hoorn als woonstad. Via een motie besloot de raad om de maximale grenzen voor de startersleningen te verhogen. Dit om beter aan te sluiten bij de huizenprijzen die de afgelopen jaren fors zijn gestegen.

Groei
De krapte op de Hoornse woningmarkt en de ambitie om meer stad te worden vraagt om een nieuwe koers. De woonvisie is tot stand gekomen met de inbreng van marktpartijen (corporaties, ontwikkelaars, etc), maar ook van huurders- en bewonersvertegenwoordigers en inwoners van Hoorn. Kernpunten uit de visie zijn: inzetten op de groei van de stad, een gemengde bevolking naar leeftijd en sociaal-economische status per wijk, een duurzamer woningvoorraad, meer sociale huurwoningen en betere doorstroming in de sociale- en middencategorie. Ook stelt het college op verzoek van de raad voor een hoogbouwvisie uit te werken.

Ruimere starterslening
De VVD diende samen met D66, CDA, PvdA, HOP, VOCHoorn, ChristenUnie, DRP, Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer en Hoorn Lokaal een motie in om de grenzen van de starterslening van de gemeente op te rekken. Met hulp van de starterslening kunnen starters op de woningmarkt tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor een woning. Omdat de huizenprijzen de afgelopen jaren fors gestegen zijn, willen deze partijen dat de grenzen voor de starterslening ook worden aangepast. Op dit moment kunnen starters een maximale lening aanvragen van 40.000 euro voor een woning tot en met 225.000 euro en een lening van maximaal 30.000 euro voor woningen boven de 225.000 euro tot de NHG-grens. In de nieuwe situatie kunnen starters maximaal 50.000 euro lenen als zij een woning van maximaal 250.000 euro kopen. Boven de 250.000 euro tot de NHG-grens blijft de maximale lening 30.000 euro. De raad stemde unaniem in met de motie.