HOORN - Op dinsdag 6 december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de gemeentelijke belastingen in 2023. De meeste belastingen stijgen trendmatig met de afgesproken 2,5 procent. De gemeenteraad heeft ook besloten over het onderzoek naar het aanbestedingstraject van Hoofd 2B en samenwerking bij de aanleg van een warmtenet in Hoorn.

Belastingverordeningen 2023

De gemeenteraad heeft de belastingverordeningen en -tarieven voor 2023 vastgesteld. Dit jaar blijft de stijging van de meeste belastingen beperkt tot 2,5 procent. De stijgende elektriciteitskosten (16%) worden wel doorberekend aan de afnemers op de markt en in de haven. Ook de afvalstoffenheffing stijgt. Dit komt met name door een toename in restafval en onjuist aangeboden afval. De hondenbelasting wordt voor het tweede jaar met 20 procent verlaagd. Deze belasting wordt vanaf 2026 volledig afgeschaft.

De raad heeft op de hondenbelasting unaniem een amendement aangenomen. Daarmee worden honden van Stichting Hulphond Nederland of de KNFG geleidehonden uitgezonderd van de belasting.

Onderzoek Hoofd 2B

Verder heeft de gemeenteraad zich gebogen over het onderzoek naar het aanbestedingstraject van het pand Hoofd 2B in de haven. De gemeenteraad heeft besloten om de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. De raad nam unaniem een motie aan: het college moet hen voor de zomer informeren over de uitwerking van de aanbevelingen in het gemeentelijke beleid en de processen.

Aanleg van het warmtenet

Om van Hoorn een aardgasvrije gemeente te maken, zal voor veel woningen een warmtenet nodig zijn.

De gemeenteraad van Hoorn heeft besloten dat met HVC gesprekken gevoerd gaan worden, gericht op een samenwerkingsovereenkomst. HVC is een publiek bedrijf en de gemeente is aandeelhouder.

Het doel is om afspraken te maken met HVC over de aanleg van een warmtenet in een gedeelte van Hoorn. Voor bewonersinitiatieven blijft ook ruimte. Over de bron van het warmtenet is nog geen besluit genomen. De raad ziet graag dat ook andere aanbieders, naast HVC, de mogelijkheid houden om warmte aan te bieden. Op dit punt heeft de raad het besluit aangepast.

Vervolg op 13 december

De raadsvergadering wordt vervolgd op dinsdag 13 december. Die avond neemt de raad onder andere besluiten over de prestatieafspraken met Intermaris en VH De Boog, de Veiligheidsambitie 2023-2026 en het initiatiefvoorstel voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de dorpslinten Bangert-Koewijzend en de Dorpsstraat. De vergadering vindt plaats in de raadzaal.

Publiek is welkom. Digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream van beide vergaderingen staan op de website van de gemeenteraad: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl