HOORN - Op dinsdag 20 april stelde de gemeenteraad de detailhandelsnota vast. In deze nota staat hoe de gemeente de komende jaren wil gaan inspelen op ontwikkelingen binnen de detailhandel. Doel is om de detailhandel in de gemeente gezond en ook toekomstbestendig te houden. De raad besloot wel dat er aparte besluiten moeten worden genomen over beperkingen van de uitbreiding van supermarkten en winkels op bedrijventerreinen.

De detailhandel ondergaat grote veranderingen. Veel fysieke winkels hebben het moeilijk, door veranderingen in het koopgedrag van consumenten. Om de detailhandel gezond te houden, zijn keuzes nodig. Een van de belangrijkste keuzes in de nieuwe Detailhandelsnota is om het winkelaanbod meer te concentreren, zeker in de binnenstad. Samen met de winkeliers en andere belanghebbenden gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden van een kleiner publiekshart in de binnenstad, waarin alle publieksfuncties welkom zijn.

Supermarkten en bedrijventerreinen
In de nota werd ook voorgesteld om tot 2025 geen ruimte meer te geven voor uitbreiding van het supermarktaanbod en om op bedrijventerreinen geen nieuwe of uitbreiding van detailhandel toe te staan. Een meerderheid van de raad besloot om de detailhandelsnota vast te stellen, maar wel onder de onder voorwaarde dat deze verbodsbepalingen over supermarkten en winkels op bedrijventerreinen nog voor besluitvorming langs de raad komen.

Leegstandsverordening in oktober in de raad
Een initiatiefvoorstel van VVD, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer om samen met de Detailhandelsnota ook een Leegstandsverordening vast te stellen kreeg geen meerderheid. Een groot deel van de raad was in de basis positief over het initiatief, maar volgde het advies van het college om de leegstandsverordening tegelijk met een voorstel voor het publiekshart te bespreken. De planning is dat de raad zich hier in oktober over kan buigen.