HOORN - De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 februari het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen van het gebied Pelmolenpad vastgesteld. De gemeente is van plan om daar 600 woningen te laten bouwen. Nu is het Pelmolenpad nog voornamelijk een parkeerterrein. Het bestemmingsplan biedt kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De raad heeft via een wijziging de parkeernorm in het gebied aangepast. De parkeerplekken die hierdoor eventueel overblijven, kunnen dan gebruikt worden voor de groenstrook aan de Kometenstraat. De raad nam unaniem de motie aan om die groenstrook zoveel mogelijk te behouden.

Uitstel zendtijdtoewijzing lokale omroep

De gemeenteraad besloot afgelopen dinsdag ook om het besluit over de zendtijdtoewijzing uit te stellen. Het uitstel volgt na een brief van het college over fusieplannen tussen WEEFF en Van Hoorn Zeggen. Het college zal vanwege deze ontwikkeling een nieuw voorstel voorleggen aan de raad.

Overige onderwerpen

Andere punten waar de raad een besluit over heeft genomen zijn de regionale beleidskaders 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026' en de kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast heeft de raad ook een motie aangenomen om in overleg te treden met de busdienst en regio om een extra bushalte te plaatsen op buslijn 314 in de Grote Waal.

Raadsvergadering en stukken

De opname van de raadsvergadering is , net als de agenda en stukken, terug te vinden via hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.