HOORN - De gemeenteraad is positief over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van De Vrijheid aan de Holenweg. Beide plannen werden donderdag 15 juni 2023 met een meerderheid aangenomen.

Om het plan “Hoorn De Vrijheid” te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een ruime meerderheid van de raad heeft daar positief op gereageerd. Hiermee komt de ontwikkeling in een volgende fase.

Kaders voor de nieuwbouw

Het bestemmingsplan biedt het kader voor de nieuwbouw van 133 appartementen op de locatie Holenweg 6, 8 en 10. 30% van de appartementen valt in de categorie sociaal, 30% in de categorie middelduur en 40% in de categorie vrije sector. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders en richtlijnen voor de uitstraling van het gebouw en de inrichting van de openbare ruimte.

Participatie

Na feedback van omwonenden tijdens de participatie is de hoogte van het bouwplan naar beneden bijgesteld van tien naar acht bouwlagen. De omwonenden hebben meegedacht over de kleurstelling van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Parkeren voor bewoners vindt grotendeels plaats in een parkeergelegenheid onder het appartementencomplex. Op de parkeergarage komt een binnentuin die openbaar toegankelijk is voor iedereen.

Rob de Groot, directeur van STED Development is enthousiast over het door gemeenteraad genomen besluit. ‘We kijken terug op een lang en intensief proces met de gemeente en omwonenden. Er blijven altijd punten waarover geen overeenstemming is bereikt. Hierin heeft de gemeente een zorgvuldige belangenafweging gemaakt.’

Wethouder René Assendelft: ‘De uitgebreide participatie en de betrokkenheid van de buurt heeft geleid tot een plan dat mooi aansluit bij het naastgelegen Holenkwartier. Het bouwen van woningen is een topprioriteit voor de gemeente. We zijn blij met de bouw van 133 appartementen. Hiermee voegen we een flink aantal woningen toe aan ons totaalaanbod en wordt het Holenkwartier verlengd tot aan het spoor.’

Vervolg


Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt het opnieuw voor zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan nog beroep tegen dit besluit worden ingediend bij de Raad van State.

Voor dat begonnen kan worden met de sloop en de nieuwbouw moet ontwikkelaar STED Development nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over De Vrijheid ook op www.devrijheidhoorn.nl