HOORN - Verlichting in het Julianapark, fitnesstoestellen op het toekomstige stadsstrand en vrijwilligers die graffiti gaan verwijderen. Deze drie ideeën koos de Hoornse gemeenteraad als winnaars van de eerste Hoornse Initiatievenmarkt.

De Hoornse raad wil meer ideeën en initiatieven uit de samenleving ophalen. Daarom besloot de raad samen met de Hoornse stadscommunity Voor Een Mooie Stad een initiatievenmarkt te organiseren. In oktober riep de raad inwoners op om ideeën en initiatieven aan te dragen voor de kansen en uitdagingen van hun buurt, wijk en stad. Maar liefst 61 inwoners stuurden hun plannen op. Uiteindelijk gingen 11 ideeën door naar de initiatievenmarkt.

De initiatievenmarkt vond op woensdag 4 december plaats in wijkcentrum De Kreek. Voor een volle zaal presenteerden de 11 ideemakers hun plan. Daarna volgde een markt met marktkraampjes, waar de initiatiefnemers hun ideeën nader toelichtten.

Uiteindelijk besloot de raad om door te gaan met drie ideeën:

Tijdens de raadsvergadering van 10 december stelt de raad deze keuze definitief vast. Hierna worden de ideeën concreter uitgewerkt in een plan, waarover de raad zich opnieuw gaat buigen. Dan beslist de raad of zij definitief groen licht gaat geven.

Benieuwd naar alle initiatieven? Kijk dan op www.vooreenmooiestad.nl/initiatievenmarkt.