HOORN - Op dinsdag 7 februari neemt de raad een besluit over de zendtijdtoewijzing voor de lokale omroep. De raad adviseert het Commissariaat van de Media welke lokale omroep de komende vijf jaar de zendmachtiging krijgt in de gemeente. Ook neemt de raad op deze avond besluiten over onder andere het bestemmingsplan Pelmolenpad, de regionale beleidskaders 'Zorg voor de Jeugd' en de kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen.

Zendtijdtoewijzing lokale omroep

Iedere vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. De gemeente mag hiervoor een omroep voordragen. In totaal hebben vier omroepen zich gemeld bij de gemeente voor de zendtijdtoewijzing.

Bestemmingsplan Pelmolenpad

In het gebied Pelmolenpad is de gemeente van plan om ongeveer 600 woningen te laten bouwen. Nu is het Pelmolenpad voornamelijk een parkeerterrein. Om die woningbouw mogelijk te maken, wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen. Dat biedt kaders voor de ontwikkeling van het gebied.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen waar de raad op 7 februari een besluit over neemt zijn onder andere de kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen, de regionale beleidskaders over jeugdzorg en de beleidsuitgangspunten voor inkoop van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Volg de raad

De raadsvergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Digitaal meekijken kan ook via de livestream. De volledige agenda en livestream staat op de website van de gemeenteraad: https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.