HOORN - De Hoornse raad neemt op dinsdag 21 september een besluit over de vernieuwing van het Westfries Museum en het samenvoegen van het pand Roode Steen 15. Ook neemt de raad besluit over het bestemmingsplan voor de Rozenbuurt.

In 2020 gaf de raad de opdracht om scenario’s uit te werken voor de vernieuwing van het Westfries Museum. Op basis hiervan zijn vier scenario’s uitgewerkt. Deze variëren van een sober scenario van alleen hoogst noodzakelijke aanpassingen tot uitgebreidere scenario’s, waarin ook kansen voor een verbetering van de museale functie zijn meegenomen. Denk aan meer ruimte voor wisselexposities en de kans om een groter publiek aan te trekken. Het college adviseert de raad om een van de twee meer uitgebreide varianten (variant 3 of 4) te kiezen. Doordat deze varianten in aanmerking komen voor een extra bijdrage uit het Le Cocq-D’Armandville-Planckenfonds, zijn de kosten van deze varianten gelijk aan die van de meest sobere variant. De raadscommissie was overwegend positief over de meest uitgebreide variant. Dat kost eenmalig 1.280.000 euro en jaarlijks 490.000 euro.

Bestemmingsplan Rozenbuurt

Voor de voormalige Balk-locatie zijn plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd en hierop zijn ook zienswijzen (reacties) ingediend. Het plan is op basis van deze reacties op punten aangepast. Zo is het meest noordelijk gelegen woongebouw 17 meter in zuidelijke richting verschoven en iets gedraaid. En ook de ligging van de andere woongebouwen is iets aangepast. De raadscommissie was unaniem positief over woningbouw op deze locatie. Het plan draagt bij aan de oplossing voor de hoge woningnood. De commissie heeft wel aandacht gevraagd voor het gesprek met omwonenden, aanleg van logische infrastructuur, het openbaar groen, de monumentale kerk, parkeer- en geluidsoverlast en de zelfbewoningsplicht.

Volg de raad digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad tot 25 september nog zonder publiek. De agenda en de stukken staan op www.hoorn.nl/raad. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via www.hoorn.nl/raad en is hier ook later terug te kijken. Daarnaast worden de besluiten live getwitterd via www.twitter.com/raadhoorn. De vergadering start om 20:00 uur.