HOORN - In de eerste raadsvergadering van 2019 buigt de gemeenteraad van Hoorn zich over de toekomst van de Halve Maen. Ook spreekt de raad over zichtbeperkende maatregelen bij het keerspoor. De raadsvergadering van dinsdag 29 januari begint om 20.00 uur.

Halve Maen en Gouden Eeuw
De raad neemt een besluit over de toekomst van VOC-replicaschip de Halve Maen. De vraag die voorligt is of het schip ook in 2019 nog in Hoorn mag blijven. Ook wordt gevraagd het college de opdracht te geven om in de loop van 2019 met een voorstel te komen of en hoe de Halve Maen na 2019 ingezet kan worden. Tijdens de commissievergadering op 22 januari is hierover gesproken. De meningen zijn met name verdeeld over de toekomst van het schip op langere termijn

Keerspoor Kersenboogerd
Het college van B en W stelt voor een besluit te nemen over de medewerking aan het plaatsen van een zichtscherm of alternatieve zichtbeperkende maatregelen aan het keerspoor. Bewoners van de Plevier ervaren overlast van treinen aan het keerspoor en hebben de gemeente verzocht te bemiddelen met de NS en ProRail over mogelijke oplossingen. Uit de bespreking tijdens de commissievergadering op 22 januari bleek dat een aantal fracties wel maatwerk voor de omwonenden willen bieden, maar dat de bijdrage van de gemeente een stuk lager moet zijn dan de 225.000 euro uit het voorstel. De optie van een generiek zichtscherm, zoals beschreven in het collegevoorstel, kreeg geen steun van een meerderheid van de fracties in de commissie.

Initiatiefvoorstel Snelservice Vergunningverlening
Daarnaast spreekt de raad over een initiatiefvoorstel van de VVD over de 'Snelservice Vergunningverlening', gericht op de versnelling van vergunningverlening voor de minder complexe bouwvergunningaanvragen.

Installatie raadslid Thomas de Groot (PvdA)
Vanwege het afscheid van PvdA-raadslid Judith de Jong wordt Thomas de Groot geïnstalleerd als raadslid van de PvdA.

Volg de raadsvergadering
De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Diegenen die niet naar de raadszaal kunnen komen, kunnen de vergadering live volgen via Twitter @raadhoorn, of via de livestream via www.hoorn.nl/gemeenteraad . Hier is achteraf ook de vergadering terug te zien en hier staat ook de agenda en de stukken van de raadsvergadering.