HOORN - Op dinsdag 6 en 13 december neemt de gemeenteraad een besluit over de gemeentelijke belastingen in 2023. De meeste belastingen stijgen trendmatig met de afgesproken 2,5 procent. De gemeenteraad besluit ook over het onderzoek naar het aanbestedingstraject van Hoofd 2B en samenwerking bij de aanleg van een warmtenet.


Belastingverordeningen 2023

Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en -tarieven vast. Dit jaar blijft de stijging van de meeste belastingen beperkt tot 2,5 procent. De stijgende elektriciteitskosten (16%) worden wel doorberekend aan de afnemers op de markt en in de haven. Ook de afvalstoffenheffing stijgt. Dit komt met name door een toename in restafval en onjuist aangeboden afval. De hondenbelasting wordt voor het tweede jaar met 20 procent verlaagd. Deze belasting wordt vanaf 2026 volledig afgeschaft.

Initiatiefvoorstel verkeersveiligheidsmaatregelen Bangert-Koewijzend en Dorpsstraat

Daarnaast behandelt de raad op 13 december een initiatiefvoorstel van PvdA Hoorn, Liberaal Hoorn, Christen Unie en GroenLinks. Deze partijen hebben een voorstel ingediend om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Koewijzend-Bangert en de Dorpsstraat te verbeteren. Ook verzoeken zij het college om een onderzoek uit te voeren naar de verkeerssituatie op de Strip en de kruisende dorpslinten.

Onderzoek Hoofd 2B

De raad neemt ook een besluit over het onafhankelijk onderzoek naar de aanbesteding van het pand Hoofd 2B in de haven. De raad wordt gevraagd om de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen.

Aanleg van het warmtenet

Verder neemt de raad een besluit over samenwerking met HVC bij de aanleg van een warmtenet. Hoorn gaat van het aardgas af. Voor een groot deel van Hoorn is bekend dat een collectief warmtenet het goedkoopste en meest duurzame alternatief is. Om dit net aan te leggen is een warmtebedrijf nodig. Door een overeenkomst te sluiten met een warmtebedrijf, krijgt de gemeente meer grip op tempo, fasering, duurzaamheid en kosten. Er zijn weinig partijen die in Hoorn een warmtenet willen aanleggen. Omdat de gemeente aandeelhouder is van HVC, wordt de raad voorgesteld om gesprekken en onderhandelingen te voeren met HVC voor een samenwerkingsovereenkomst.

Overige punten

De raad neemt verder onder andere besluiten over de prestatieafspraken met Intermaris en Verenigde Huurdersorganisatie De Boog, de Veiligheidsambitie 2022-2026 en de woningbouwplannen op de locatie Holenweg, plan de Vrijheid.

Volg de raad

De raadsvergadering van 6 december start om 20.00 uur. Deze vergadering wordt vervolgd op 13 december en start om 19.00. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. U kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream van beide vergaderingen vindt u op de website van de gemeenteraad: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl