HOORN - Op dinsdag 27 september stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het nieuwe stadsstrand vast. Dat is noodzakelijk om het strand te kunnen inrichten en aanleggen. Ook neemt de raad besluiten over de toekomst van bedrijventerrein Gildenweg en de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte van het centrumgebied in de Kersenboogerd.

Bestemmingsplan Stadsstrand

De raad neemt een besluit over het bestemmingsplan voor het nieuwe stadsstrand. Als de raad instemt met het bestemmingsplan, kan de gemeente eind 2022 starten met de aanleg en inrichting van het strand. Op die manier kan het stadsstrand in 2023 gedeeltelijk en in 2024 helemaal open voor strandbezoekers.

Bedrijventerrein Gildenweg

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzocht of het mogelijk is om van bedrijventerrein Gildenweg een woonwijk te maken. Dit blijkt financieel niet realistisch. Voorstel is daarom om dit niet verder te onderzoeken. De Gildenweg blijft daarmee voorlopig bedrijventerrein. Het college stelt voor om de openbare ruimte op te knappen en bedrijven weer de ruimte te geven om toekomstgericht te investeren. In overleg met bedrijven en omwonenden worden eventueel noodzakelijke maatregelen genomen om overlast te minimaliseren of te voorkomen.

Kersenboogerd

Op de agenda staan ook twee voorstellen over het centrumgebied van de Kersenboogerd. Het eerste voorstel is om geld uit te trekken om de openbare ruimte in dit deel van de Kersenboogerd een grote opknapbeurt te geven. Onder meer door overbodige parkeerplaatsen op te heffen, meer groen en waterberging toe te voegen en de kwaliteit van de grachten te verbeteren. Het tweede voorstel is om hier geen sociale huurwoningen meer toe te voegen, maar middeldure huur- en koopwoningen. Het grote aandeel goedkope huurwoningen is de kern van de kwetsbaarheid van dit deel van de Kersenboogerd. Een meer diverse woningvoorraad zorgt voor meer sociale stabiliteit.

Overige punten

De raad buigt zich verder over de overeenkomst met Intermaris en BPD over de ontwikkeling van het Pelmolenpad tot woonwijk, het bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie van het oude postkantoor bij de Huesmolen en het bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie van De Egelbanden aan het Keern.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Op www.hoorn.nl/raad staat de agenda en alle voorstellen. Alle publiek is welkom. De raad kan ook vanuit huis (of elders) gevolgd worden, via de livestream op www.hoorn.nl/raad of via Twitter @RaadHoorn.