HOORN - De Hoornse gemeenteraad roept de Tweede Kamer en het Kabinet op om een landelijk vuurwerkverbod in te stellen.

De fracties van GroenLinks, Fractie Tonnaer, ChristenUnie, D66, PvdA en VOCHoorn dienden een motie in om als raad samen deze oproep te doen. Vuurwerk veroorzaakt volgens deze fracties schade, letsel en enorme overlast op Oud en Nieuw en de weken ervoor. Ook zien zij dat het draagvlak voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren flink is toegenomen. Dit werd ondersteund door 4 leden van het CDA.

De oproep kreeg steun van een meerderheid van de raad. Tegenstemmen kwamen van VVD, Sociaal Hoorn, De Realistische Partij, Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Danny Verdonk, Fractie Koekkoek en dhr. Brandhoff van het CDA. Redenen om tegen de oproep te stemmen waren onder meer dat fracties nu eerst een gedeeltelijk landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen willen afwachten en dat een verbod geen oplossing zou zijn voor de overlast en schade door illegaal vuurwerk.

Burgemeester Nieuwenburg zegde toe de oproep van de gemeenteraad naar de Tweede Kamer en het Kabinet te sturen.