HOORN - Meer inwoners van de gemeente Hoorn komen vanaf 1 januari 2019 in aanmerking voor inkomensondersteuning. De gemeenteraad van Hoorn stemde op 18 december 2018 in met een verruiming van de inkomensgrens van 115 procent tot 120 procent van de bijstandsnorm.

De grens voor inkomensondersteuning vanuit de gemeente ligt nu op 115 procent van de bijstandsnorm. Het college van B&W stelde voor om deze te verhogen naar 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent dat (werkende en niet-werkende) inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van deze hulp. Het gaat bijvoorbeeld om de sport- en cultuurstrippenkaart, een gemeentelijke zorgverzekering en kwijtschelding van de gemeentelijke belasting.

Ook stemde de raad in met een onderzoek naar verborgen armoede en de armoedeval in de gemeente in 2019.Een amendement van VOC Hoorn en ChristenUnie, gesteund door Hoorn Lokaal, CDA en DRP, om de uitbreiding van de inkomensondersteuning uit te stellen naar 2020 haalde geen meerderheid. De partijen wilden eerst de resultaten van het onderzoek naar armoede afwachten voordat ze eventueel instemmen met de uitbreiding. Ze stemden daarom tegen het voorstel om de inkomensgrenzen per 1 januari 2019 te verruimen.

Op www.hoorn.nl/laaginkomen staat een overzicht en aanvraagformulieren voor regelingen voor mensen met een laag inkomen.