HOORN - De Hoornse raad heeft besloten de komende tien jaar 31 miljoen euro uit te trekken om de openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd een grote opknapbeurt te geven. Ook heeft de raad ingestemd om in het centrumgebied van de Kersenboogerd geen sociale huurwoningen meer toe te voegen, maar middeldure huur- en koopwoningen.

Door geld beschikbaar te stellen voor de verbetering van de openbare ruimte wordt het gebied groener en aantrekkelijker. Onder meer door meer groen en waterberging toe te voegen, fiets- en wandelroutes te versterken, de kwaliteit van de grachten te verbeteren en overbodige parkeerplaatsen op te heffen. Uit onderzoek blijkt dat er op veel plekken nu te veel parkeerplaatsen zijn. Met minder, maar voldoende parkeerplaatsen ontstaat meer ruimte voor vergroening. Een aantal raadsfracties stemden niet in met dit besluit, onder meer omdat zij vinden dat alle parkeerplaatsen moeten blijven.

Betere mix van woningen

Het grote aandeel goedkope sociale huurwoningen is de kern van de kwetsbaarheid van het centrumgebied van de Kersenboogerd. Een meer divers woningaanbod zorgt voor meer sociale stabiliteit. De raad heeft daarom besloten om geen sociale huurwoningen meer toe te voegen in dit gebied, maar in te zetten op het toevoegen van middeldure huur- en koopwoningen.

De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken op welke manier dit het beste kan. De resultaten van dit onderzoek worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hierover gaat de gemeente ook in gesprek met bewoners van de Kersenboogerd. Het uitvoeringsplan wordt dan later aan de raad aangeboden voor besluitvorming.

Zorgen van bewoners

Er waren veel bewoners uit de Kersenboogerd bij de raadsvergadering aanwezig. Zeven bewoners spraken de raad ook toe. De bewoners maken zich grote zorgen dat er groen en speelveldjes gaan verdwijnen in hun eigen buurt als er extra woningen gebouwd worden. Tijdens de raadsvergadering benadrukte wethouder Karin Hakhoff dat er geen concrete bouwplannen zijn om woningen toe te voegen in Kersenboogerd. De komende periode worden alle mogelijkheden om tot een goede woningmix te komen verder onderzocht.

De raad was heel kritisch over de onduidelijkheden over de plannen voor bewoners. Vanuit de raad kwam de dringende oproep aan wethouder Hakhoff om zo snel mogelijk met bewoners in gesprek te gaan. Zij zegde toe dat te gaan doen: ‘We gaan buurt voor buurt, straat voor straat met bewoners in gesprek.’ Om de onrust weg te nemen besloot de raad dat het rapport studie inbreidingslocaties Hoorn Kersenboogerd geen onderdeel uitmaakt van de stukken die horen bij het voorstel/besluit.

Besluitvorming door de raad

Voor de besluiten stemden de fracties van Hoorn Lokaal, GroenLinks, EénHoorn, VVD, CDA, D66, Sociaal Hoorn en de ChristenUnie. Tegen stemde Fractie Tonnaer, PvdA, Liberaal Hoorn en de DRP.

Concrete stappen met Kansen voor de Kersenboogerd

Door de raadsbesluiten kunnen concrete stappen gezet worden met het programma Kansen voor de Kersenboogerd om de buurt te verbeteren. Zodat bewoners ervaren dat het prettig en veilig wonen en leven is in centrumgebied Kersenboogerd.