HOORN - De Hoornse raad gaat zich de komende weken buigen over het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en invulling van het stationsgebied en omgeving. Het geeft een globaal beeld van wat welke functies er in het gebied komen en hoe het eruit gaat zien. Op donderdag 26 november bespreekt de raadscommissie het plan en op dinsdag 8 december neemt de gemeenteraad een besluit.


Ambities
Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, de Poort van Hoorn. In september 2019 stelde de gemeenteraad de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vast. De Poort van Hoorn moet een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu worden. Een plek waar je graag wilt zijn, waar op alle momenten van de dag reuring is. Daarnaast moeten bezoekers meteen het gevoel krijgen dat zij hier in Hoorn zijn. De Poort van Hoorn moet het visitekaartje van de stad zijn, dat bezoekers uitnodigt om de stad verder te ontdekken. Tot slot moeten rondom het station alle verkeersstromen (trein, bus, auto, fiets, voetgangers) op een goede en comfortabele manier bij elkaar komen en op elkaar aansluiten.

Stedenbouwkundig plan
In opdracht van de gemeente Hoorn werkte stedenbouwkundig bureau Karres en Brands het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn uit. In het plan staat globaal omschreven hoe het gebied eruit gaat zien en welke uitstraling het gebied krijgt. Het geeft een beeld van waar de verschillende functies komen, zoals gebouwen, parkeerplaatsen, openbaar groen, water en wegen. Op basis van dit plan kan de gemeente bestemmingsplannen maken, waarna er gebouwd kan worden in het gebied.

Plannen
Het stedenbouwkundig plan bevat ruim 1.000 woningen, verdeeld over de omgeving van het station en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Ook is er ruimte vrijgemaakt voor 15.000 m2 aan maatschappelijke, culturele of andere functies, om een aantrekkelijk en gemengd verblijfsgebied te maken. Het busstation verhuist naar het transferium, waar ook een parkeergarage voor 1.050 auto’s is ingetekend (deels ondergronds). Rondom het station komen er ook fietsenstallingen voor ongeveer 3.700 fietsen. Veel aandacht gaat uit naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen. Zo gaat het plan er vanuit dat de loopbrug over het spoor een mooie en brede traverse met verblijfskwaliteit wordt, die de noord- en zuidkant van het station verbindt en toegang geeft tot de perrons. En door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de kant van de binnenstad ruimte om het openbare gebied aantrekkelijk in te richten, mogelijk met een groene singel voor het station langs.

Besluit
Op donderdag 26 november bespreekt de raadscommissie het stedenbouwkundig plan en de financiën. Op dinsdag 8 december neemt de gemeenteraad een besluit. Het stedenbouwkundig plan en het raadsvoorstel staan op www.hoorn.nl/raad, onder de commissievergadering van 26 november.