HOORN - De Hoornse raad heeft aandacht gevraagd voor signalen van bewoners van de Kersenboogerd over huisjesmelkers die woningen opkopen en deze verhuren aan arbeidsmigranten. Drie bewoners vertelden over de overlast die zij in hun straat of buurt ervaren, doordat er teveel arbeidsmigranten wonen die zich niet gedragen en aan de regels houden. Ook maken zij zich zorgen over verdringing van starters op de woningmarkt.


In 2017 stelde Hoorn beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierin staat onder meer dat een woning alleen verhuurd mag worden aan arbeidsmigranten als de gemeente hiervoor een vergunning heeft afgegeven. Ook mogen er niet meer dan vier mensen in een woning wonen en moet er tussen twee woningen voor arbeidsmigranten minimaal 50 meter zitten.

Na signalen van bewoners diende de fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij een verzoek om inlichting in. Dit werd tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 september besproken. Drie bewoners deelden hun ervaringen en zorgen. Zij zien dat beleggers in hun buurt andere potentiële kopers overbieden en zo woningen opkopen om hier arbeidsmigranten in te huisvesten. Ook deelden zij hun persoonlijke verhalen over de grote overlast die de tijdelijke buren veroorzaken en de gevoelens van onveiligheid die dat met zich meebrengt.

Wethouder Tap van Ruimtelijke Ordening stelde dat het beleid voldoet, maar dat er soms sprake is van illegale situaties. Burgemeester Nieuwenburg riep bewoners op om overlast en mogelijk illegale situaties vooral bij de gemeente te melden. Hij benadrukte dat er regelmatig controles zijn en dat de meldingen dus ook serieus worden opgepakt.

Vanuit de raad was er veel waardering voor de bewoners die hun verhaal met hen deelde. Dat de situatie onwenselijk is en dat er snel iets moet gebeuren aan illegale situaties werd breed gedeeld. Ook wil de raad het beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten snel in de commissie bespreken.