HOORN - De gemeente Hoorn sluit 2018 af met een positief resultaat van bijna 2,3 miljoen euro. In de prognoses werd nog rekening gehouden met een tekort van 824.000 euro. Het positieve resultaat komt onder meer door extra inkomsten uit bouwleges en de daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Het college van B en W stelt de raad voor om de financiële ruimte te gebruiken om nieuwe investeringen in de stad te doen.


Jaarrekening 2018: positief resultaat van 2,3 miljoen euro

In Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In totaal gaf de gemeente Hoorn in 2018 ruim 233,4 miljoen euro uit. Er kwam voor bijna 235 miljoen euro aan inkomsten binnen. De jaarrekening van 2018 sluit met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro.


Kadernota 2019: nieuwe investeringen in de stad
Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De begroting voor 2019 is sluitend. En ook het meerjarenperspectief is positief. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de financiële ruimte het komende jaar te gebruiken voor nieuwe investeringen in de stad.

Het college plaatst wel een kanttekening. Marjon van der Ven (wethouder Financiën): ‘Doordat de economie weer groeit en er weer volop initiatieven opbloeien, moeten we meer personeel inzetten. We krijgen echter tot nu toe niet meer geld vanuit het gemeentefonds. Daarnaast spreekt het Rijk ambities uit die onze gemeentekas raken, zonder dat hiervoor ook voldoende geld vrijgemaakt wordt. Denk aan de grote opgaven, zoals de Energietransitie, Omgevingswet en de Jeugdzorg. Dat zet extra druk op ons huishoudboekje. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar we blijven samen met andere gemeenten benadrukken dat het Rijk voldoende geld moet uittrekken om wettelijke taken uit te kunnen voeren.’


Ambities
Werken
Van der Ven: ‘We hebben veel ideeën en plannen voor de stad, maar we kunnen natuurlijk ook niet alles tegelijk doen. Dus moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. Een van die prioriteiten is de economie. Hoewel de economie in Hoorn en Westfriesland groeit, zien we dat niet zo hard groeien als op andere plekken in de provincie. Het is daarom echt heel belangrijk dat we doorgaan met investeringen in duurzaamheid, innovatie en circulaire economie, onder meer door te werken aan een regionale energiestrategie. De Regionaal Economische Agenda, project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ en een ruimer budget voor Economische Zaken dragen bij aan een goed en uitnodigend ondernemers- en vestigingsklimaat. Er ligt een programma Arbeidsmarkt voor een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en we werken dit jaar met betrokkenen een detailhandelsplan uit, om de winkelgebieden te versterken en vitaal te houden.

Wonen
Het woondossier blijft ook een topprioriteit. We werken met volle kracht aan het faciliteren en versnellen van de komst van nieuwe woningen. We hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van spoedzoekers, we zijn volop bezig met de stadsvernieuwing in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier en gaan binnenkort aan de slag in de Kersenboogerd. Daarnaast gaan we aan de slag met het idee van de raad om wonen boven winkels te stimuleren. We zien ook dat er vanuit de markt weer volop woningbouwplannen ontstaan. Via het Hoorns Initiatieven Platform, een team van beleidsadviseurs dat vanuit verschillende invalshoeken naar de plannen kijkt, helpen wij deze initiatiefnemers om hun plannen zo snel mogelijk te realiseren.

Beleven

Investeringen in de aantrekkelijkheid van onze stad zijn belangrijk voor onze inwoners en bezoekers. Denk aan de bloemenmanden, de nieuwe oud-Hollandse straatverlichting in de binnenstad, de nieuwe inrichting van het Kerkplein, het aanlichten van meer historische gebouwen, het jaarlijkse budget voor grote (sport)evenementen zoals Ironman, de uitbreiding van het Westfries Museum, het nieuwe wandel- en fietspad langs de Westerdijk en natuurlijk de aanleg van het stadsstrand. Ook een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer horen daarbij, met een duidelijk plan voor goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. Daarnaast investeert de gemeente in extra voorzieningen voor de fiets.

Zorgen
Binnen het sociaal domein zijn de toenemende tekorten een punt van zorg. We blijven natuurlijk bij het Rijk het belang van voldoende budget aankaarten. Daarnaast zoeken we naar maatregelen om de kosten te verlagen. We willen resultaatgericht werken invoeren, om meer maatwerk te kunnen leveren en professionals beter in positie te brengen en gaan 1.Hoorn verder door ontwikkelen. De verbinding van onderwijs en zorg is ook belangrijk, zoals de ontwikkeling van Integraal Kind Centra op verschillende plekken in de stad. Dit jaar trekken we meer geld uit om meer mensen met een laag inkomen te kunnen helpen. En daarnaast doen we dit jaar een onderzoek naar armoede in Hoorn, om nog beter in beeld te krijgen wat we kunnen doen om mensen beter te helpen. Daar hebben we juist ook oog voor werkende armen die door hun inkomen net niet meer in aanmerking komen voor bepaalde regelingen en hulp.’


Besluit raad
Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad de Jaarrekening 2016 en de Kadernota 2017. De vergadering start om 14:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook live, of later terug te zien via www.hoorn.nl/raad en te volgen via Twitter @Raadhoorn.