HOORN - Op dinsdag 14 mei 2024 spreekt de gemeenteraad onder andere over voorgestelde maatregelen om het groen in het Julianapark te beschermen. Ook wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met beleid voor psychisch kwetsbare inwoners. Verder treedt Mitchel Sluis af als raadslid en wordt Erik de Groot commissielid voor PvdA-Hoorn.

Groene Toekomst Julianapark

In juni 2023 werd er door een groep inwoners een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente. Met dit initiatief werd opgeroepen om het groen in het park te beschermen. Het college heeft gehoor gegeven aan dit initiatief en stelt nu voor dat de raad akkoord gaat met een aantal maatregelen. Zo belooft het college dat het bestaande groen wordt beschermd en waar mogelijk wordt toegevoegd. Ook zal er een adviesgroep worden opgericht, waarin inwoners en belanghebbenden kunnen meepraten over nieuwe ontwikkelingen in het park.

Ondersteuning psychisch kwetsbare inwoners

Om psychisch kwetsbare inwoners de best mogelijke ondersteuning te bieden, werken alle Westfriese gemeentes met elkaar en met maatschappelijke partners samen. Er is nu een Toekomstvisie opgesteld. Dit is een bundeling van beleidsplannen voor de komende jaren. De raad bepaalt of er ingestemd wordt met deze Toekomstvisie.

Overige onderwerpen: prikkelarm wonen, beleid voor meer beweging en educatie

De raad stemt over een onderzoek naar een locatie voor prikkelarm wonen. Op zo’n plek kunnen mensen die weinig drukte kunnen verdragen, prettig wonen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met een nieuwe beleidsvisie om meer inwoners te stimuleren vaker te sporten en bewegen. Het college legt tot slot de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor aan de raad. In dit beleidsdocument staan afspraken opgenomen tussen de gemeente, schoolbesturen en kinderopvang, die gaan over het welzijn van kinderen.

Afscheid raadslid Mitchel Sluis. Komst commissielid Erik de Groot

Raadslid Mitchel Sluis (VVD) heeft besloten te stoppen als raadslid. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn privéleven en carrière. In deze vergadering neemt hij afscheid. In de raadsvergadering van 11 juni 2024 wordt een opvolger aangewezen.

Erik de Groot wordt geïnstalleerd als commissielid voor PvdA-Hoorn. Erik is econoom en jurist en zal zich met name bezighouden met de portefeuille financiën.

Volg de raad

De raadsvergadering van 14 mei 2024 start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 14 mei 2024 20:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).