HOORN - Op dinsdag 9 april 2024 spreekt de gemeenteraad onder andere over een initiatiefvoorstel van meerdere fracties over het Julianapark. Ook spreekt de raad over een alcoholverbod na afloop van Lappendag en Koningsdag in de binnenstad van Hoorn.

Initiatiefvoorstel Julianapark

Hart van Hoorn, Fractie Tonnaer, HOE?!, Sociaal Hoorn, ChristenUnie en PvdA dienen een initiatiefvoorstel in om het burgerinitiatief Groene Toekomst Julianapark vorm te geven in beleidsregels. Het burgerinitiatief werd in juni 2023 ingediend door gebruikers van het park en bevat onder andere de wens om het groen te beschermen. De raadsfracties die dit initiatiefvoorstel indienen, willen ervoor zorgen dat er tegemoet wordt gekomen aan de inhoud van het burgerinitiatief. In het initiatiefvoorstel staat dat er verder geen groen meer mag worden weggehaald en dat het aantal bezoekers van evenementen in het park niet verder groeit. De voltallige raad bepaalt of zij met dit initiatiefvoorstel akkoord gaat.

Drooglegging Lappendag en Koningsdag

In 2019 is gestart met een proef om te onderzoeken of de drooglegging (het verbod om alcohol te verkopen of te schenken) aan het einde van Lappendag (de laatste dag van de kermis in de binnenstad van Hoorn) nog nodig was. Uit het onderzoek blijkt dat daar zeker behoefte aan is. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat er ongeregeldheden uitbreken. Het college stelt onder andere voor dat winkels en alle soorten horeca geen alcohol verkopen of schenken van 18:00 uur tot middennacht. De raad stemt over dit voorstel.

Bouwplannen Compagnie 1

Aan de Compagnie 1 worden 265 nieuwe woningen gebouwd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en heeft een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan gemaakt. In deze plannen staat onder andere wat voor soort woningen er worden gebouwd en hoe die eruitzien in verhouding tot de omgeving. De raad bepaalt of zij instemt met deze bouwplannen.

Inlichtingenverzoek over bomennorm

Raadslid Chris de Meij van de fractie Hart van Hoorn heeft vragen over de bomennorm gesteld aan het college. De bomennorm zorgt ervoor dat de bomenpopulatie binnen de gemeente wordt beschermd. Met een inlichtingenverzoek mag een raadslid vragen stellen aan het college. Het college zal in de raadsvergadering de vragen beantwoorden. Er vindt verder geen besluitvorming plaats.

Volg de raad

De raadsvergadering van 9 april 2024 start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 9 april 2024 20:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).