HOORN - Op 13 april besloot de raad dat op de koop van een sociale koopwoning een verkoopverbod van vijf jaar geldt. Daarnaast is besloten om extra geld vrij te maken voor de starterslening en om meer parkeerplekken voor fietsen te creëren in de binnenstad van Hoorn.

Doelgroepen sociale woningbouw geactualiseerd
Door snelle ontwikkelingen op de woningmarkt moest de doelgroepenverordening voor sociale woningbouw worden herzien. Hiermee zorgt de gemeente dat er voldoende betaalbare sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen gebouwd worden. Ook dat ze als betaalbare woning beschikbaar blijven. Via een wijziging van het voorstel heeft de raad besloten dat sociale koopwoningen pas na vijf jaar weer verkocht mogen worden voor een marktconforme prijs. Deze maatregel zorgt ervoor dat woningen niet snel na de koop worden doorverkocht.

Ook werd een motie aangenomen om nieuwbouw eerlijk te verdelen in verschillende prijsklassen. Hierdoor worden niet alleen duurdere huizen gebouwd en maken mensen met een kleine portemonnee meer kans op een woning. Verder wil de raad dat het college onderzoekt of er een vermogenstoets bij de toewijzing van sociale koopwoningen kan worden ingevoerd.

Extra geld voor starterslening

Door de stijging van de hypotheekrente is het kopen van een eerste woning voor veel inwoners nog altijd lastig. De raad wil hiervoor 3 miljoen euro extra vrijmaken, zodat starters makkelijker een eerste woning kunnen kopen.

Fietsparkeren in de binnenstad
De raad heeft ingestemd met een nieuw fietsparkeerbeleid voor de binnenstad van Hoorn. Zo wordt er strenger gehandhaafd op zwerf- en foutgeparkeerde fietsen en komen er meer parkeerplekken rond het Kerkplein en de Roode Steen. Met een aangenomen amendement is besloten dat er een voorstel naar de raad komt om enkele autoparkeerplaatsen om te bouwen naar fietsparkeerplekken. Dit voorstel komt na een participatieproces met ondernemers en inwoners rondom het Kerkplein.

Overige onderwerpen
Het voorstel om de verkeersveiligheid op het kruispunt IJsselweg – Maasweg te verbeteren, is unaniem aangenomen door de raad. Er is ook een motie aangenomen om mogelijk DoneerRingen te plaatsen in de gemeente. Deze metalen houders verzamelen statiegeldflesjes. Hiermee wordt zwerfafval tegengegaan en kunnen minder draagkrachtige inwoners flesjes meenemen en inleveren voor statiegeld.

Raadsvergadering terugkijken
De opnamen van de raadsvergadering zijn, net als de agenda en stukken, terug te vinden via hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.