HOORN - Op dinsdag 16 mei stelt de gemeenteraad kaders vast voor een nieuw gezondheidsbeleid. Ook spreekt de raad over het inclusiebeleid om discriminatie tegen te gaan. Ook wordt het subsidiebeleid herzien en wordt het parkeertarief rond het stadsstrand vastgesteld.

Nieuw lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente wil dat de inwoners van Hoorn gezond zijn en blijven.

Om dit te realiseren, moet er een nieuw lokaal gezondheidsbeleid worden aangenomen. De raad stelt de kaders voor dit beleid vast. Enkele pijlers van deze nota zijn mentale gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en mantelzorg.

Nota Inclusiebeleid 2023-2026

Gemeente Hoorn wil een inclusieve gemeente zijn, waarin niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd. Het nieuwe inclusiebeleid moet daarvoor zorgen. Deze avond spreekt de raad over de doelstellingen van dit beleid. Dit zijn onder andere het tegengaan van racisme, het verbeteren van toegankelijkheid en Hoorn als regenboogstad.

Verbetering subsidiebeleid

Veel voorzieningen waar inwoners van Hoorn dagelijks gebruik van maken, worden mogelijk gemaakt door subsidie. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers vergroot. Uit evaluatie van de rekenkamercommissie blijkt dat de doeltreffendheid van het subsidiebeleid beter kan. Het college stelt een nieuwe subsidieverordening voor aan de raad die beter is afgestemd op de praktijk.

Overige punten

Er worden op 16 mei ook besluiten genomen over verschillende duurzaamheidsthema's, waaronder de verstrekking van duurzaamheidsleningen, een beleidskader voor zon- en windenergie en de terugdringing van de CO2-uitstoot. Ook wordt een besluit genomen over het parkeertarief bij het stadsstrand dat wordt geopend op 1 juli 2023.

Tot slot neemt de raad afscheid van griffier Menno Horjus. Hij was 15 jaar lang griffier voor de gemeente Hoorn en zal in juni beginnen als griffier van gemeente Dijk en Waard. Deze avond wordt meteen gesproken over de werving van een nieuwe griffier.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. U kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vindt u op de website van de gemeenteraad: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.