HOORN - Op dinsdag 26 maart neemt de Hoornse raad een besluit over extra budget voor Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 2019 vraagt de GGD voor de uitvoering van deze taken fors meer budget dan voorgaande jaren. Voor Hoorn gaat het om een extra bijdrage van 790 duizend euro in 2019 en vanaf 2020 structureel 555 duizend euro. Op de agenda staat ook het meerjarenplan voor inclusiebeleid.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor slachtoffers, plegers, bezorgde omstanders en professionals. De hulpverleners van Veilig Thuis beantwoorden vragen en geven advies. Ook kijken zij naar welke professionele hulp er nodig is. De GGD voert deze taken sinds 2015 uit.

Voor 2019 en de jaren daarna vraagt de GGD fors meer geld dan in voorgaande jaren. Naast doorlopende verbeteringen die nodig zijn om de wachtlijsten (blijvend) weg te werken, zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Veilig Thuis moet gaan werken met een nieuw handelingsprotocol, krijgt extra wettelijke taken en zal ook meer meldingen krijgen vanwege de aangescherpte Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt tot een verhoging van het bestaande budget naar 1,7 miljoen euro in 2019 en vanaf 2020 bijna 1,5 miljoen euro structureel.

Inclusiebeleid meerjarenvisie 2019 – 2022
De raad neemt ook een besluit ook de meerjarenvisie voor het Inclusiebeleid van de gemeente Hoorn. Ondanks het feit dat Hoorn sinds 2012 Regenboogstad is, was er nog geen beleid op het gebied van inclusie (iedereen kan meedoen) en diversiteit. Het doel van dit beleid is om te komen tot een stad waarin iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst cultuur, religie, seksuele gerichtheid, genderidentiteit of beperking meetelt en gelijkwaardig is. De rol van de gemeente is om activiteiten en het gesprek over deze vraagstukken te faciliteren.

Volg de raad
De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Alle publiek is welkom. De vergadering start om 20:00 uur en is ook live te volgen op beeld via https://bit.ly/2eqGUjc of via Twitter op www.twitter.com/raadhoorn. De agenda en stukken staan op www.hoorn.nl/raad. Hier kunt u ook de beelden en stukken van raadsvergaderingen terugzien.