HOORN - Op donderdag 13 april neemt de raad besluiten over het thema woningbouw. Op de agenda staat onder andere de actualisering van de doelgroepenverordening voor sociale woningbouw en de starterslening 2023.


Actualisering doelgroepenverordening

In 2019 heeft gemeente Hoorn vastgesteld dat er betaalbare sociale- en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen gebouwd moeten worden. Deze moeten ook als betaalbare woning beschikbaar blijven. In de doelgroepenverordening staan de doelgroepen voor deze type woningen omschreven. Door recente ontwikkelingen op de woningmarkt is het noodzakelijk om de doelgroepenverordening aan te passen.

Voorwaarden starterslening

Naast sociale woningbouw besluit de raad ook onder welke voorwaarden woningzoekenden een starterslening kunnen afsluiten. Door de stijging van de hypotheekrente is het kopen van een eerste woning voor veel inwoners nog altijd een moeilijke opgave. Om de starterslening meer aan te laten sluiten op de woningmarkt wordt ook deze aangepast. Daarnaast wordt gevraagd om 3 miljoen euro extra vrij te maken zodat meer inwoners een lening kunnen afsluiten.

Verkeersveiligheid kruispunt IJsselweg-Maasweg

Verder bespreekt de raad de plannen voor het kruispunt IJsselweg-Maasweg. De wens is er om de weginrichting aan te passen om de verkeersveiligheid te vergroten. Om de veiligheid op dit kruispunt te vergroten, wordt voorgesteld de weginrichting aan te passen. Zo wordt voorgesteld om verkeerslichten te plaatsen en de voorsorteerstrook te verwijderen.

Overige punten

Tot slot besluit de raad over een plan voor het fietsparkeren in de binnenstad en extra geld voor het nieuwe schoolgebouw voor de Spinaker.

Volg de raad

Vanwege Pasen is de gemeenteraadsvergadering deze maand op donderdag 13 april gepland. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. U kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vindt u op de website van de gemeenteraad: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.