HOORN - Op 16 mei besloot de raad aan welke kaders het gezondheids-, inclusie-, en subsidiebeleid moet voldoen. Ook zijn er besluiten over verduurzaming genomen en is het parkeertarief voor het stadsstrand definitief vastgelegd.

Kaders gezondheidsbeleid vastgesteld

Om de bewoners van Hoorn te helpen in goede gezondheid te leven, is het gezondheidsbeleid herzien tot 2028. Ook werd er een motie aangenomen om wethouder Van der Ven aan te sporen onderzoek te doen naar mogelijke deelname aan het Schone Lucht Akkoord.

Inclusiebeleid toegespitst op tien doelen

Er is een nieuwe nota Inclusiebeleid aangenomen. De raad bepaalt dat er tien doelen moeten worden vastgesteld. Zo is het beleid eenvoudiger uit te voeren en kan de raad makkelijker op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de ambities.

Vaststelling algemene subsidieverordening

Het college heeft aanpassingen van het huidige subsidiebeleid voorgesteld en de raad heeft hiermee ingestemd. Hierdoor wordt de doeltreffendheid vergroot en komen de juiste doelgroepen in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Zo wordt de aanvraagtermijn van een incidentele subsidie ingekort van 13 naar 9 weken.

Besluiten over duurzaamheid en energie

De raad heeft ingestemd met het Plan Energietransitie 2023-2026. Dit plan heeft als doel om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn en om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook zijn de kaders voor het Westfries Zon- en Windenergiebeleid bepaald. Hierdoor wordt energie op een duurzamere manier opgewekt. Tot slot heeft de raad bepaald dat het leningsplafond voor duurzaamheidsleningen omhooggaat. Het wordt hierdoor makkelijker voor inwoners om huizen bijvoorbeeld beter te isoleren.

Parkeertarief stadsstrand

Het parkeertarief voor het stadsstrand is vastgesteld op €1,50 per uur met een maximum van €4,50 per dag. Dit tarief geldt ook voor de Lambert Meliszweg en de parkeergarage onder het Park Schouwburg. Op 30 juni wordt het eerste deel van het strand officieel geopend voor publiek.

Overige onderwerpen: schimmelprobleem in sociale huurwoningen

Verder stemde de gemeenteraad unaniem in met de motie dat sociale huurwoningen met een schimmelprobleem zo snel mogelijk moeten worden geholpen door Intermaris. In samenspraak met de directeur van Intermaris Cees Tip is afgesproken dat vóór de zomer wordt geïnventariseerd welke woningen last hebben van schimmel en er komt een terugkoppeling met mogelijke oplossingen.

Raadsvergadering terugkijken

De opnamen van de raadsvergadering zijn, net als de agenda en stukken, terug te vinden via hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.