HOORN - Op dinsdag 31 oktober spreekt de gemeenteraad vanaf 16:00 uur over de begroting voor het komende jaar. Het college heeft dit financiële plan voorgelegd aan de raad en de fracties mogen zeggen wat ze hiervan vinden. Op 7 november 2023 vindt de besluitvorming plaats.

Wat staat er in de programmabegroting 2024?

In de begroting 2024 staat per beleidsveld de geplande resultaten en activiteiten voor het komende jaar. Ook staat in elk programma (en elk beleidsveld) wat de verwachte uitgaven en inkomsten zijn in 2024 en in de jaren erna.

Algemene Beschouwingen: partijen maken wensen bekend

Aan de raad de taak om de begroting goed te keuren en eventueel wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde plan van de gemeente. Aan de hand van een pitch legt elke fractie uit waaraan zij vinden dat geld uitgegeven moet worden. Na deze pitches gaat het college in beraad. Vervolgens geven de burgemeester en wethouders een reactie op de beschouwingen van de 11 partijen uit de raad.

Gemeentes moeten bezuinigen

Het college vraagt de raad ook om te laten onderzoeken waar geld op bespaard kan worden in de komende jaren. Het financiële vooruitzicht ziet er namelijk niet rooskleurig uit. Dit komt onder andere doordat de rijksoverheid geen extra geld meer geeft aan gemeentes, terwijl de gemeentes er afgelopen jaren meer taken bij hebben gekregen.

Besluitvorming op 7 november 2023

De vergadering over de begroting wordt opgedeeld in twee sessies. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 7 november 2023 en begint vanaf 19:00 uur. In de tweede vergadering vindt de besluitvorming plaats. Dat is precies een week voor de deadline van 15 november. Dan moet de vastgestelde begroting voor het komende jaar zijn aangeboden aan de provincie. De provincie is de toezichthouder van gemeentes.

Volg de raad

De raadsvergadering van 31 oktober 2023 start om 16.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: www.hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

.