HOORN - Op dinsdag 5 juni benoemde de raad Marjon van der Ven (VVD), Samir Bashara (GroenLinks), Simon Broersma (Fractie Tonnaer), Ben Tap (D66) en Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn) tot wethouder.

Samen met burgemeester Jan Nieuwenburg en gemeentesecretaris Frans Mencke vormen zij in de bestuursperiode 2018-2022 het college van burgemeester en wethouders.

Na de benoeming van de wethouders werden er 4 nieuwe raadsleden benoemd, die de plaats van de wethouders innemen; Bianca Bos (VVD), Danny Verdonk (GroenLinks), Onno Egberts (Fractie Tonnaer) en Alex Smit (Sociaal Hoorn). Wethouder Ben Tap was geen raadslid, dus voor hem kwam geen nieuw raadslid in de plaats.

Coalitieakkoord
Dinsdag besprak de gemeenteraad ook het Coalitieakkoord Hoorn 2018-2022. Naast de complimenten voor verschillende ambities was de raad ook kritisch. Vooral het voornemen om geen flexwoningen te realiseren was voor veel fracties een hekel punt. En ook het feit dat het akkoord weinig concrete oplossingen bevat en dat de financiële dekking voor de ambities nog moet komen, werd door een aantal partijen gezien als risicovol.

Raad stelt procesakkoord vast
Tot slot stelde de raad het zogenaamde procesakkoord vast. In dit document staan afspraken van de raad over hoe de zij de stad willen betrekken bij nieuwe vormen van participatie. Doel is meer betrokkenheid van inwoners, (maatschappelijke) partners en belanghebbenden bij besluitvorming. Het procesakkoord gaat nadrukkelijk niet over de inhoud, maar over hoe de raad met de opgaven van de stad wil omgaan. Behalve de Fractie Tonnaer stemden alle raadsfracties in met het procesakkoord

Raad van start
Nu het nieuwe college is geïnstalleerd, komt het werk van de raad de komende weken ook op gang. De eerste commissievergadering is op dinsdag 12 juni. En de eerste raadsvergadering is op donderdag 28 juni.

Benieuwd naar het Coalitieakkoord Hoorn 2018-2022? Kijk dan op de pagina Coalitieakkoord.