HOORN - De PvdA-Hoorn is kritisch over de eerste begroting die het nieuwe college in Hoorn presenteert. De begroting hangt aan elkaar met houtje-touwtje oplossingen. Zo is de uitbreiding van het armoedebeleid niet structureel in de begroting opgenomen. Ook voor de grote tekorten in de zorg is geen financiële oplossing gevonden. En het aantal nieuwe sociale huurwoningen blijft teleurstellend steken op slechts 250. Daarnaast kent de begroting zeer veel “pm” posten, oftewel ambities zonder geld.


Gatenkaas
Fractievoorzitter Arnica Gortzak: “De begroting lijkt wel een gatenkaas. Er worden vooral veel ambities beschreven, maar hier is geen geld voor gereserveerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het extra geld dat nodig is voor de daklozenopvang, voor het beheer van de wijkcentra, voor het verbeteren van de Westerdijk en voor de uitvoering van verbeteringen voor fietsers. Allemaal ambities zonder geld. Het is ons een raadsel hoe dit college en deze coalitie deze en alle andere pm posten denken te gaan betalen. ”

Houtje-touwtje oplossingen voor armoedebestrijding en zorg
De uitbreiding van de armoedebestrijding is niet structureel geregeld. Gortzak: “Er is slechts budget om de uitbreiding vier jaar te financieren, want de uitbreiding wordt betaald uit een reserve die daarna op is. Dit is dus een houtje-touwtje oplossing en geen toekomstbestendig beleid. Wij vragen ons af hoe de coalitie dit na vier jaar gaat uitleggen.” Ook voor de stijging van de zorgkosten is zo’n houtje-touwtje oplossing gekozen. De jaarlijkse extra kosten van 675.000 euro per jaar worden de komende vier jaar betaald uit een reserve, die daarmee snel op is. Dit is geen adequate oplossing voor deze jaarlijks terugkerende extra kosten.

Urgentie op wonen en jeugdzorg
Een van de meest nijpende onderwerpen is het grote tekort aan (huur)woningen in Hoorn, Blokker en Zwaag. De PvdA-Hoorn vindt het teleurstellend dat in deze begroting enkel wordt gesproken over de 250 extra sociale huurwoningen die al met Intermaris zijn afgesproken. Fractievoorzitter Arnica Gortzak: “Wij verwachten echt meer gevoel van urgentie van het college op dit onderwerp en concrete voorstellen om de woningbouw te versnellen.” Ook de wachtlijsten in de jeugdzorg en de problemen die ontstaan bij de aanbesteding van de jeugdzorg verdienen volgens de PvdA-Hoorn veel meer aandacht. De PvdA-Hoorn komt bij de begrotingsbehandeling onder meer met het voorstel om belemmeringen voor woningbouw weg te nemen. Ook stelt de PvdA-Hoorn voor om de continuïteit van de jeugdzorg te verbeteren door langjarige contracten aan te gaan met zorgpartijen. Arnica Gortzak: “Het is in het belang van kwetsbare kinderen en jongeren en hun ouders dat zij niet elke keer geconfronteerd met nieuwe zorgpartijen en nieuwe hulpverleners.”