HOORN - Onder het mom “Bouwen, bouwen, bouwen!” komen de PvdA-Hoorn en VOCH met 21 voorstellen om de woningbouw in Hoorn te versnellen. De fracties hebben becijferd dat het tekort aan woningen (huur en koop) met de woningbouwplannen die er nu liggen verder op zal lopen. In een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad stellen zij daarom voor om het uitbreiden van het aantal woningen tot absolute topprioriteit te benoemen. Bijvoorbeeld door de bouw van woningen in Bangert en Oosterpolder naar voren te trekken, nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen, sociale woningbouw in Hoorn en de regio te realiseren en de verkoop van sociale woningen aan beleggers te voorkomen.

Bouwen, bouwen, bouwen!
De fracties van PvdA-Hoorn en VOCH komen met een initiatiefvoorstel wonen aan de gemeenteraad van Hoorn. De fracties zijn van mening dat het versnellen van de woningbouwproductie een absolute topprioriteit van de gemeente moet zijn. Alleen al op basis van de verwachte groei van het aantal huishoudens in de komende 10 jaar is een toename nodig van circa 270 woningen per jaar. Dat staat nog los van het tekort dat de afgelopen jaren is ontstaan. PvdA raadslid Judith de Jong: “Er moet echt iets gebeuren. Er is de afgelopen jaren een te beperkte productie geweest om te voldoen aan de vraag. Ook voor de komende jaren is er, gezien het totaal aan afgegeven bouwvergunningen, nog onvoldoende zicht op een versnelling van de productie. Dit is een zeer onwenselijke situatie voor onze inwoners die met de hoogste prioriteit aangepakt dient te worden.”

Bangert & Oosterpolder én nieuwe locaties
De fracties doen diverse voorstellen, waaronder het versneld afbouwen van Bangert en Oosterpolder. Karin Hakhoff (VOCH) “Bouwen in B&O is relatief eenvoudig, de grond is beschikbaar, er liggen goede afspraken met ontwikkelaars en de planologische procedures zijn relatief ver gevorderd. Het versneld afbouwen van de 700 woningen die hier gepland zijn, is dus een kans om de woningvoorraad snel uit te breiden. Daarnaast vinden de fracties dat Hoorn werk moet maken van het aanbieden van meer woningbouwlocaties. Hakhoff vervolgt: ”Zowel corporaties als ontwikkelaars hebben simpelweg locaties nodig om te kunnen bouwen. Hierbij is creativiteit en samenwerking belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het plan zoals laatst in het nieuws kwam om woningen te bouwen boven op de bedrijfsgebouwen op het Hof van Hoorn.”

Sociale woningbouw
Het realiseren van sociale woningbouw kan wat betreft de fracties ook gebeuren door corporaties uit de regio. De fracties vinden het bovendien zorgwekkend dat sociale huurwoningen (van bv. Woonzorg) mogelijk verkocht worden. Ook stellen de fracties dat het nodig is om in gesprek te treden met de Westfriese gemeenten over het naleven van de afspraak om in Westfriesland minimaal een aandeel van 25% sociale huurwoningen te realiseren. Judith de Jong: “De wachttijd op een sociale huurwoning voor een starter is gemiddeld 6 jaar. Dit is een urgent probleem. Er moeten woningen bijkomen, want op dit moment zijn we schaarste aan het verdelen.”

Breed draagvlak
De voorstellen die er nu liggen zijn tot stand gekomen op basis van overleg met verschillende betrokkenen, zoals ontwikkelaars, corporaties, makelaars en gemeente. De Jong: “De noodzaak om de woningbouw te versnellen wordt breed gedeeld. Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren samen met de andere partijen in de gemeenteraad. Want het thema wonen staat bij elke raadsfractie hoog op de prioriteitenlijst.”