HOORN - De PvdA maakt zich zorgen om de Hoorse huisvesting Notwin.

Hieronder leest u de brief die de PvdA naar Gemeente Hoorn heeft gestuurd:

Op 28 april j.l. waren wij aanwezig bij de Nationale Reddingbootdag van de Hoornse Reddingsbrigade Notwin. Daar vernamen wij van de vrijwilligers dat de nieuwe eigenaar van het pand waarin hun basis gevestigd is aan het Visserseiland 214, hen per 1 juli a.s. de huur had opgezegd. Het verhuizen van een reddingsbrigade is helaas niet zo eenvoudig, aangezien men 24 uur per dag en 7 dagen per week, minimaal 4 medewerkers op stand-by moet hebben staan, die in geval van nood binnen 10 minuten op de basis kunnen zijn. Wethouder Tap zou echter al enige tijd op de hoogte zijn van dit probleem, maar tot op heden is er nog steeds geen concrete oplossing gevonden. Notwin zegt inmiddels een kort geding aan te moeten gaan spannen tegen de nieuwe eigenaar, om uitzetting per 1 juli te voorkomen. Aangezien het goed functioneren van reddingsbrigade Notwin van groot belang is voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Hoorn, willen wij u graag de volgende vragen stellen:

1) Was Wethouder Tap inderdaad al enige tijd op de hoogte van dit probleem en wat heeft hij tot op heden gedaan om te voorkomen dat Notwin per 1 juli a.s. op straat staat?
2) Notwin vertelt ons dat een nieuwe basis in de Grashaven wordt genoemd als mogelijk alternatief, maar hoe realistisch is dit en op welke termijn zou dit gerealiseerd kunnen worden?
3) Het lijkt ons het beste om Notwin voorlopig op de oude locatie op het Visserseiland te houden, totdat er een nieuwe locatie gerealiseerd is, die aan alle eisen voldoet. Is de wethouder dit met ons eens en wat kan hij in deze fase nog doen om uitzetting te voorkomen?